Aktorė

Gimė 1938 metais sausio 21 dieną Šiauliuose.

Mirė 2011 metais gegužės 9 dieną Kaune, palaidota Pašušvio (Radviliškio r.)  kapinėse.

Nuo 1953 iki 1956 m. mokėsi Krakių vidurinėje mokykloje (Kėdainių raj.), nuo 1956 iki 1959 m. Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokykloje. Nuo 1959 iki 1963 m. studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Aktorinio meno fakultete. 1963 m. baigusi Lietuvos konservatoriją iki 1993 m. vaidino Kauno dramos teatre (nuo 1990 Kauno akademinis dramos teatras).

Svarbesni vaidmenys: Kleopatra (W. Shakespeare’o Antonijus ir Kleopatra), Jurga (Baltaragio malūnas, pagal K. Borutą, abu 1966), Motiejukas (Karalius Motiejukas pirmasis 1969, pagal J. Korczaką), Marija (J. Glinskio Grasos namai 1970), Tolgonaj (Motinos laukas 1971, pagal Č. Aitmatovą), Barbora (J. Grušo Barbora Radvilaitė 1972 ir Unija 1978), Nora, Fru Solnes (H. Ibseno Nora 1972, Statytojas Solnesas 1980), Blanša (T. Williamso Geismų tramvajus 1974), Ūbienė (A. Jarry Karalius Ūbas), Merė Popins (Merė Popins, pagal P. Travers, abu 1977), Ana (A. Čechovo Ivanovas 1978), Misis Gibs (T. Wilderio Mūsų miestelis 1982), Kesonija (A. Camus Kaligala 1983), Misis Konvėj (J. B. Priestley Laikas ir Konvėjai 1985), Ulijona (A. M. Sluckaitės Smėlio klavyrai 1990, pagal J. Bobrowskį). Vaidino kino (Motina – Maža išpažintis 1971, rež. A. Araminas, Ricburgienė – Atpildo diena 1975, režisieriai S. Motiejūnas, A. Puipa, Eugenija – Nesėtų rugių žydėjimas 1978, rež. M. Giedrys, Irena – Jo žmonos išpažintis, rež. A. Grikevičius) ir TV (Merė Džordach – Turtuolis, vargšas, rež. A. Žebriūnas, abu 1983) filmuose. Kūrybai būdinga meistriškas persikūnijimas ir balso valdymas, originali plastinė raiška, ypatinga lyrinė intonacija, poetiškumas, įtaigumas, racionalumo ir emocingumo derinys, subtiliai perteikiamos kuriamų personažų sudėtingos psichol. būsenos, kai kurie vaidmenys sąlyginės formos, su grotesko elementais.

Parengė ~ 20 literatūros, literatūros ir muzikos programų. LSSR valstybinė premija 1973, Gedimino 4 laipsnio ordinas 1998, Lietuvos nacionalinė premija 2008.

2011 m. – Auksinis scenos kryžius už viso gyvenimo nuopelnus Lietuvos teatrui.

Šaltiniai:

1. Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 22. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012, p. 422-423. ISBN 978-5-420-01715-9.
2. Staliliūnaitė Rūta. Iš: Kūrėjai – Kauno valstybinis dramos teatras [interaktyvus], 2011 [žiūrėta 2012-02-20]. Prieiga per internetą: http://www.dramosteatras.lt/lt/kurejai/aktoriai/staliliunaite-ruta/
3. Rūta Staliliūnaitė. Iš: Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus], 2011 [žiūrėta 2012-02-20]. Prieiga per internetą: http://lt.wikipedia.org/wiki/R%C5%ABta_Stalili%C5%ABnait%C4%97