Gydytojas terapeutas, poetas, knygų autorius

Gimė 1954 metais gegužės 5 dieną Buriat–Mongolijoje.

1959 m. su tėvais grįžo į Lietuvą. 1972 m. baigė Plungės rajono Varduvos vidurinę mokyklą. 1973–1979 m. studijavo Kauno medicinos institute. Nuo 1980 m. dirba gydytoju Radviliškio ligoninėje. 1988–1991 m. buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) Radviliškio r. iniciatyvinės grupės narys, Seimo narys, LPS Steigiamojo suvažiavimo delegatas, Radviliškio r. tarybos narys, atsakingas už veiklos koordinaciją, priklausė rajoninio Sąjūdžio laikraščio Kelias redakcinei kolegijai. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu (2000).

Eilėraščius pradėjo rašyti vidurinėje mokykloje. Jų paskelbė almanache Jungtys, Takai prie šaltinio, Ten, sidabro vingy.... Du kartus (1995, 1996) tapo medikų poezijos pavasario laureatu. Yra Šiaurės Lietuvos literatų ir Lietuvos V. Kudirkos medikų draugijų narys. Išleido eilėraščių rinkinius Skolų grąžinimo metas (1995), Pasaulis ant kaladės kortų (1996), Kaltė, kurios gal ir nebuvo (2006), Dovana Tau (2007).

Šaltiniai:

1. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 422-423. ISBN 9955-579-12-9.
2. Takai prie šaltinio: Radviliškio krašto poezijos almanachas. [Sudarytoja Aldona Januševičienė.] Šiauliai: Saulės Delta, 1998, p.170-172. ISBN 9986-899-14-1.
3. Kelias į Nepriklausomybę: Lietuvos sąjūdis 1988-1991. Sudarė Bronislovas Genzelis, Angonita Rupšytė. Kaunas: Šviesa, 2010, p. 449. ISBN 978-5-430-04927-0.
4. Radviliškio rajono VB elektroninis katalogas.

 Parengė Rima Giedrienė, vyr. bibliotekininkė, 2010