Dailininkas, keramikas, profesorius

Gimė 1905 metais rugsėjo 1 dieną Gankių kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1996 metais gruodžio 28 dieną Kaune.

1926 m. baigė Šiaulių valstybinę gimnaziją. 1927–1929 m. mokėsi Kauno meno mokyklos bendrajame skyriuje, J. Vienožinskio tapybos studijoje. 1930–1933 m. studijavo Paryžiuje, baigė Nacionalinę dailės ir amatų konservatoriją. 1932–1935 m. – Žemės ūkio rūmų keramikos kursų vedėjas. 1934–1940 m. – Kauno meno mokyklos mokytojas. 1935–1938 m. – Kauno I amatų mokyklos mokytojas (antraeilės pareigos). 1936–1940 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos valdybos narys. 1940–1941 m. – Kauno taikomosios dailės mokyklos (nuo 1941 m. birželio 5 d. – institutas) direktorius. 1941–1943 m. – Kauno taikomosios dailės instituto mokytojas. 1943–1944 m. – Statybinių medžiagų pramonės centro tarnautojas. 1944–1946 m. – Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto direktorius; suformavus Instituto struktūrą (fakultetus, katedras) – ir architektūrinės keramikos katedros vedėjas. 1944–1947 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos valdybos narys. 1946–1950 m. – Instituto keramikos katedros vedėjas. 1950–1953 m. – Kauno Dailės kombinato dailininkas. 1953–1962 m. – Lietuvos valstybinio dailės instituto profesorius. 1962–1975 m. – Instituto keramikos katedros vedėjas. 1975–1991 m. – Instituto keramikos katedros profesorius-konsultantas.

Jau 1935 m. L. Strolis pradėjo dalyvauti parodose. 1937 m. pasaulinėje Paryžiaus parodoje jo darbai įvertinti Garbės diplomu, 1938 m. tarptautinėje dailiųjų amatų parodoje Berlyne apdovanotas medaliu. Bendrų parodų surengta apie 20.

Liudviko Strolio autorinės parodos: 1968 m. – Kūrybos paroda, 1995 m. – Jubiliejinė kūrybos paroda Tradicija ir forma, 1995 m. – Jubiliejinė kūrybos paroda Keramika. Piešiniai.

Už nuopelnus kultūrai, 1975 m. jam suteiktas Lietuvos liaudies dailininko garbės vardas.

Šaltiniai:

1. Lietuvių keramikos maestro Liudvikas Strolis: jubiliejinė kūrybos paroda dailininko gimimo 100-mečiui: katalogas. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2005, 112 p. ISBN 9986-669-45-6.
2. BALTUŠYTĖ, Vaida; ŽOSTAUTAITĖ, Deimantė. Dailininkas Liudvikas Strolis. Daugyvenės krašto šviesuoliai –3: konferencijos, įvykusios 2006 m. kovo 18 d. Burbiškio dvare, pranešimų tezės. Panevėžys: Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis, 2006, p. 7-8.