Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai S Strolys Kazys Bronius

Zootechnikas, agrarinių mokslų daktaras

Gimė 1933 metais vasario 27 dieną Igliaukos kaime, Marijampolės rajone.

1952 m. baigė Marijampolės gyvulininkystės technikumą, 1957 m. – Leningrado žemės ūkio institutą, 1960–1963 m. tobulinosi Lietuvos gyvulininkystės instituto aspirantūroje. 1966 m. apgynė žemės ūkio kandidatinę (dabar – agrarinių mokslų daktaro) disertaciją galvijų veislininkystės klausimais.

1957–1958 m. dirbo Ignalinos rajono vyriausiuoju zootechniku, 1958–1960 m. – Ignalinos žemės ūkio gyvulių apsėklinimo stoties vedėju, 1963–1965 m. – Baisogalos gyvulininkystės galvijų veisimo sektoriaus moksliniu bendradarbiu, 1965–2000 m. – to paties sektoriaus vedėju. Pirmąjį dešimtmetį tobulino ir diegė veislininkystės stočių kompleksinio veislinių bulių vertinimo metodus, dalyvavo produktyvių galvijų linijų ir bandų kūrimo darbe. Tuo tikslu 1966–1969 m. kelias partijas veislinių galvijų parinko Danijoje. Tolimesnis darbas buvo susietas su galvijų veislininkystės apskaitos sistemos kūrimu ir diegimu, panaudojant to meto skaičiavimo techniką. Studijos Galvijų ūkis (2001) bendraautoris. Paskelbė 98 mokslinius ir mokslo populiarinimo straipsnius.

1990 m. pavasarį buvo išrinktas į Baisogalos apylinkės tarybą ir tapo šios tarybos pirmininku. 2004–2006 m. vadovavo Baisogalos bendruomenės tarybai. Aktyvus visuomenininkas.

Šaltiniai:

1. Žemės ūkio enciklopedija. T. 3. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 379. ISBN 978-5-420-01616-9.
2. LINKEVIČIUS, Jonas. Baisogalių biografijų sąvadas. Baisogala: monografija. Sudarytojas Jonas Linkevičius. Vilnius: Versmė, 2009, p. 790-798. ISBN 978-9955-589-12-9.