Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai S Svetikaitė-Jurgelienė Ona

Poetė, tremtinė

Gimė 1927 metais vasario 28 dieną Stalmokų kaime, Radviliškio rajone.

Mokėsi Šiaulėnų vidurinėje mokykloje. Nuo 1947 m. persekiojama už eilėraščius, slapstėsi pas gimines. 1950 m. suimta ir nuteista 25 m. lagerių. 1964 m. grįžo į Lietuvą, dirbo Gražionių (Radviliškio raj.) tarybiniame ūkyje.

Eilėraščių paskelbė Tremtinio Lietuvoje, periodiniuose leidiniuose, kolektyvinėje knygoje Eiliavimai. Išleido knygą Buvo tokie laikai: šis tas iš mano gyvenimo: atsiminimai ir eilės (2006).

Šaltiniai:

1. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 432. ISBN 9955-579-12-9.
2. Radviliškio rajono VB katalogas.