Mokslininkas, profesorius, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras

Gimė 1938 metais lapkričio 13 dieną Radviliškyje.

1946–1950 m. Avietinės pradinė mokykla, Radviliškio r., 1951–1953 m. Karčiamų septynmetė mokykla, Radviliškio r., 1955–1956 m. Kinomechanikų mokykla, 1957–1961 m. Sodininkystės-daržininkystės technikumas Kaunas. 1961–1965 m. tarnavo kariniame jūrų laivyne. 1965–1967 m. Lietuvos žemdirbystės instituto Selekcijos skyriaus agronomas selekcininkas. 1967 m. baigė Lietuvos ž. ū. akademiją, 1972 m. Lietuvos žemdirbystės instituto aspirantūrą.

Nuo 1967 m. Lietuvos žemdirbystės instituto mokslo darbuotojas; 1973–1993 m. Ankštinių žolių laboratorijos vedėjas, 1993–1995 m. LŽI vadovaujantis mokslo darbuotojas, 1996–2004 m. LŽI Žolių selekcijos skyriaus vedėjas, 1996–2002 m. Šiaulių universiteto Gamtos didaktikos katedros docentas, 1998–2005 m. LŽI vyriausias mokslo darbuotojas, nuo 2002 m. – ŠU Gamtos didaktikos ir Elektros inžinerijos katedrų profesorius.

1996 m. stažavo Olandijoje ir Švedijoje, 2003 m. Šveicarijoje, 2005 m. Vokietijoje; gilinosi į ekologinės žemdirbystės problemas. 1973 m. apgynė ž. ū. mokslų kandidato disertaciją iš raudonųjų dobilų ir liucernų selekcijos, o 1995 m. habilitacinį darbą apie svarbiausių daugiamečių ankštinių žolių derlingumo didinimą selekcija. Nuo 1996 m. Šiaulių universitete dėsto augalų sistematiką ir ekologijos pagrindus; profesorius (2005).

Parašė studiją „Alternatyvioji žemdirbystė“ (1991), mokomąsias knygas „Mikrobiologijos pagrindų laboratorinių darbų metodiniai nurodymai“ (2001), „Augalų sistematika ir ekologijos pagrindai“ (su K. Vilkoniu, 2003). Monografijų „Baltymingi augalai pilnaverčiam gyvulių racionui“ (2000) ir „Vidurio Europos šalių pasėliai“ (2004, angl.) vienas autorių. Sukūrė augalų veisles: burnočių ‘Geltonukai’, ‘Rausvukai’, ‘Raudonukai’ (visos 2001), paprastųjų sorų ‘Rudės’ (2002). Grikių ‘Vokiai’ (2002), liucernų ‘Žydrūnė’ (1985), ‘Birutė’ (1998) ir ‘Malvina’ (2006), raudonųjų dobilų ‘Vyliai’ (1990), ‘Arimaičiai’ (1996), baltųjų dobilų ‘Atoliai’ (1987) ir ‘Sūduviai’ (1997) veislių bendraautoris. Paskelbė 120 mokslinių ir apie 200 mokslo populiarinimo straipsnių. D. Rudzinsko premija 1985 m.

Šaltiniai:

1. Žemės ūkio enciklopedija. T. 3. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 404-405. ISBN 978-5-420-01616-9.
2. Antanas Svirskis [interaktyvus], [žiūrėta 2012-04-02]. Prieiga per internetą: http://www.lzi.lt/asmeniniai/svirskis.html