Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai S Senulytė-Skipskienė Birutė

Pedagogė, literatė, kraštotyrininkė

Gimė 1931 metais kovo 15 dieną Velžių kaime, Radviliškio rajone.

Baigė Šeduvos gimnaziją, neakivaizdžiai mokėsi Kauno pedagoginėje mokykloje, studijavo Šiaulių pedagoginiame institute pradinių klasių pedagogiką ir metodiką. Dirbo mokytoja, aktyviai dalyvavo kraštotyros, kitoje visuomeninėje veikloje. Priklauso Lietuvos mokytojų literatų draugijai Spindulys, dalyvauja Vydūno draugijos veikloje.

Rašyti pradėjo mokykliniais metais. Kūrybos spausdinta rajoniniuose laikraščiuose, almanachuose. Išleido knygas Lauknešėlis gimtinei, Žvilgsnis nuo Bažnyčkalnio. Velžių kaimas.

Šaltiniai:

1. Paversmiuos...: almanachas: Radviliškio rajono literatų klubas „Jonvabalis“.  [Sudarė Aldona Januševičienė]. Radviliškis: Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2013, p. 190-192. ISBN 978-609-8034-12-7.