Miškininkas, mokslininkas, literatas

Gimė 1946 metais balandžio 9 dieną Ožaičių kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1999 metais birželio 9 dieną Vadaktuose, Radviliškio rajone.

1964 m. baigė Sidabravo vidurinę mokyklą, 1971 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio f-tą, įgijo miškų ūkio inžinieriaus specialybę.

1967–1968 m. dirbo Miškų ūkio ministerijoje, Techninių ekonominių tyrimų laboratorijoje, ekonomistu. 1968–1969 m. Nemenčinės miškų ūkio miško technikas. 1969–1973 m. Arvydų girininkijos girininkas. 1973–1974 m. Gamtos apsaugos komiteto Širvintų medžioklės ūkio vyresnysis medžioklės žinovas. Nuo 1974 iki 1989 m. dirbo Lietuvos MA Zoologijos ir parazitologijos institute: iš pradžių inžinierius, nuo 1975 m. jaunesnysis mokslinis bendradarbis, nuo 1986 m. mokslinis bendradarbis, 1989 m. vyresnysis moksl. bendradarbis. 1989–1991 m. Lietuvos vadybos akademijos Ekologijos katedros vyr. dėstytojas. 1992 m. kovo mėn. pradėjo dirbti Lietuvos Respublikos miškų ūkio ministerijoje Nacionalinių parkų skyriaus viršininku, o nuo tų pačių metų spalio mėn. – Miškų ūkio ministro pavaduotojas-reikalų tvarkytojas. 1993–1995 m. dirbo Aplinkos apsaugos ministerijoje vyriausiuoju zoologu, 1995–1996 m. – Miškų ūkio ministerijoje Valstybinių parkų skyriuje vyriausiuoju ekologu. Nuo 1997 m. Ekologijos instituto moksl. bendradarbis.

1985 m. Maskvoje, A. Severcovo gyvūnų evoliucinės morfologijos ir ekologijos institute, apgynė biologijos mokslų kandidato disertaciją Elninių erdvinis pasiskirstymas antropogeninės miško sukcesijos sąlygomis. 1993 m. nostrifikuotas daktaru (gamtos mokslai).

Ištyrė žmogaus ūkinės veiklos įtaką elninių žvėrių gausumui, erdviniam pasiskirstymui, mitybinei bazei, pateikė rekomendacijų elninių gausumo reguliavimo klausimais.

Paskelbė daugiau kaip 30 mokslinių ir apie 40 populiarių straipsnių, gamybininkams pateikė 4 rekomendacijas.

Leidinių Žagarės miškas (1980), Lietuvos TSR nacionalinis parkas (1981), Čepkelių rezervatas (1984), Etnoekologijos samprata (metodiniai nurodymai) (1990, su R. Gajauskaite) bendraautoris. Ekologijos ir kultūros almanacho Kūlgrinda (1990) vienas sudarytojų.

Publikavo brošiūrų Ekologija – gamtosaugos teorinis pagrindas (1980), Gyvūnijos apsauga (1987), metodinę rekomendaciją Faunos apsauga ir melioracija (1988, su bendraautoriais). Parengė vadovėlio Gamtos apsauga (1988) skyrių Gyvūnijos apsauga. Išleido knygas Tauragirės radiniai (1986) ir Etnoekologijos samprata (1990).

Buvo Lietuvos gamtos apsaugos d-jos Gyvūnijos apsaugos mokslinės-metodinės komisijos sekretorius. Klubo Žalioji plunksna prie Lietuvos rašytojų sąjungos tarybos narys, Lietuvos teriologų d-jos narys.

Šaltiniai:

1. Baisogala: monografija. Sudarytojas ir redaktorius Jonas Linkevičius. Vilnius: Versmė, 2009, p. 857. ISBN 978-9955-589-12-9.

 Parengė Rima Giedrienė, vyr. bibliotekininkė, 2010