Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai T Tiškus-Tiškevičius Vladas

Agronomas, visuomenės veikėjas

Gimė 1906 metais gruodžio 5 dieną Būdų viensėdyje, Betygalos valsčiuje, Raseinių apskrityje.

Mirė 1975 metais spalio 31 dieną Šiaulėnuose, Radviliškio rajone.

Mokėsi Betygalos pradžios mokykloje, Voronežo (Rusija) lietuviškoje mokykloje. 1922 m. baigė Raseinių gimnazijos 4 klasę. 1923 m. įstojo į Dotnuvos žemės ūkio technikumą. Jį baigęs, nuo 1927 m. rudens tęsė studijas Žemės ūkio akademijoje. 1929 m. buvo išrinktas Žemės ūkio akademijos smulkaus kredito draugijos pirmininku. 1928–1932 m. vadovavo Jaunosios Lietuvos korporacijai. 1931 m. gavo agronomo-ekonomisto diplomą.

1932 m. pradėjo dirbti Žemės ūkio rūmuose. 1936 m. kovo 28 d. paskelbus Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos įstatymą, buvo paskirtas vyriausiuoju JŪRS vadovu. Taip pat 1936 m. pradėjo dirbti Žemės ūkio rūmų vicedirektoriumi. Nuo 1938 m. sausio 1 d. – Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio departamento direktorius.

1940 m. birželį V. Tiškus buvo atleistas iš Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio departamento direktoriaus, o liepos 5 d. – iš JŪR sąjungos vyr. vadovo pareigų. 1940 m. liepą suimtas ir neteisėtai represuotas. 1941 m. balandžio 23 d. Maskvos ypatingasis pasitarimas V. Tiškų nuteisė 8 metams lagerio ir neribotam trėmimo laikui. 1948 m. liepą buvo išleistas iš Pečioros lagerio ir ištremtas į Krasnojarsko kraštą. Pečioros lageryje įgijo medicininį išsilavinimą (felčeris). 1957 m. atleistas nuo tolesnio buvimo tremtyje. Nuo tada iki 1967 m. jis dirbo geologinės ekspedicijos ūkvedžiu-viršininko pavaduotoju ūkio reikalams.

1967 m. grįžo gyventi į Lietuvą. Praėjęs kryžiaus kelius, prisiregistravo Šiaulėnuose, Radviliškio rajone. Visą savo gyvenimą bendravo su jaunimu. Paruošė A. Šapokos istorijos santraukas jaunimui. Šiaulėnų vidurinei mokyklai surinko ir paruošė gausų herbariumą. Daug rašė Žemės ūkyje, nuo 1937 m. redagavo Jaunųjų Ūkininkų Ratelių Vadovą. Išleido knygas Sodinkime medelius (1933), Naujo kaimo kūrėjai 1936 (1930–1935 JŪR darbų apžvalga).

Šaltiniai:

1. TOLIŠIENĖ, Kazė. Išrautas ąžuolas: agronomo Vlado Tiškaus gyvenimo apybraiža. Kaunas: Ūkininko patarėjas, 1993, 191 p.
2. POVILAITIS, P. Tiškus Vladas. Lietuvių enciklopedija. T. 31. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1964, p. 244.