Gydytojas

Gimė 1906 metais vasario 16 dieną Radviliškyje.

Mirė 2001 metais lapkričio 9 dieną Izraelyje.

1928 m. baigė Kauno universiteto Medicinos fakultetą. Po universiteto baigimo išvyko į Karaliaučių ir ten dirbo ligoninėje. Po pusantrų metų grįžęs į Radviliškį, jis pradėjo verstis privačia praktika, atidaręs gydytojo kabinetą. Prieš karą tobulinosi Berlyno, Prahos, Vienos klinikose. Po karo – Maskvoje, Kijeve ir Leningrade (Sankt Peterburge). Didžiojo Tėvynės karo dalyvis. Nuo 1947 m. dirbo Vilniaus miesto infekcinėje ligoninėje. Be to, 1947–1952 m. dėstė Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Infekcinių ligų katedroje. Buvo Lietuvos epidemiologijos, mikrobiologijos ir infekcinių ligų mokslininkų medicinos draugijos narys ir sekretorius.

1973 m. emigravo į Izraelį. Dirbo bendrosios praktikos gydytoju Sveikatos fondo klinikoje Petah Tikva mieste, kartais dirbdavo ir vietos ligoninėje. Net po to, kai pagaliau turėjo išeiti į pensiją (jam buvo jau 85 metai, regėjimas pradėjo blogėti) ir tėvai persikėlė į Jeruzalę, arčiau mūsų, jis vis dirbo kaimynystėje veikusioje klinikoje kaip savanoris gydytojas.

Parašė knygą Kas žinotina apie žmogaus kirmėles ir kovą su jomis (1953).

Šaltiniai:

1. Lietuvos TSR spauda: valstybinė suvestinė bibliografija 1940–1955. T. 1, kn. 1. Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1962, p. 464.

2. TOKER, Gregory. Nuo Radviliškio – iki Izraelio. Radviliškio kraštas, 2012, nr. 1, p. 49-52. ISNN 1822-0517.

 Parengė Rima Giedrienė, vyr. bibliotekininkė, 2010