Vaistininkas, dramaturgas, prozininkas

Gimė 1898 metais balandžio 6 (4) dieną Šeduvoje, Radviliškio rajone.

Mirė 1977 metais sausio 14 dieną St. Peterburge, JAV.

Baigė rusišką pradinę mokyklą ir lietuvių rašto mokėsi pas kažkokį daraktorių Senulį. 1913 m. atvyko į JAV. Nuo 1916 m. mokėsi Valparaiso universitete: 1920–1922 m. studijavo literatūrą, psichologiją, sociologiją, 1923–1924 m. farmaciją. Nuo 1927 m. dirbo nuosavoje vaistinėje Čikagoje. 1946 m. persikėlė į St. Peterburgą.

Beletristinę kūrybą pradėjo spausdinti 1919 m. Skaitymuose, Lietuvos aide, Trečiajame fronte, Naujajame žodyje, Židinyje, Dirvoje ir kt. 1922 m. redagavo Moksleivių kelius, 1924–1926 m. – Sandarą. Parašė dramas Žingsniai (1925), Mūsų kelias, Jam tik per sapną (abi 1928). Novelių rinkiniuose Aš bučiavau tavo žmoną (1936, Spaudos fondo premija), Tūzų klubas (1956), Inicialai po tiltu (1965) vaizduojama biologinio prado lemiama žmonių elgsena, egoistiškumas, hedonizmas. Išvertė A. Steinbergo Tremtinis (1920), H. Ibseno Kada mes iš numirusiųjų prisikelsime (1922). V. Kulbokas sudarė ir 1980 m. išleido nespausdintų novelių rinktinę Inteligentų stalas.

Šaltiniai:

1. KULBOKAS, Vladas. Antanas Tulys. Putnam, 1984, 190 p.
2. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 2. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, p. 394-395. ISBN 5-420-01513-7.