Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai T Turčinskas Viktoras

Išeivijos dailininkas

Gimė 1929 metais vasario 6 dieną Radviliškyje.

Anksti tapus našlaičiu, auginti ėmė teta ir močiutė. Sulaukus 13 metų teko dirbti Radviliškio durpyne. Penkiolikmetis Viktoras Turčinskas 1944-aisiais iš Šiaulių buvo išvežtas į Vokietiją ir paimtas į vokiečių kariuomenę. Pasibaigus karui, atsidūrė Anglijoje. Dirbo įvairius jam pasitaikiusius, dažniausiai gana sunkius darbus, gaudamas tokį mažą atlyginimą, kad vos galėjo išgyventi. Po 14 tokių kančių metų atvyko į Kanadą. Ten, Toronto mieste, tebegyvena ir šiandien.

Dar gyvenantį Radviliškyje jį labai traukė dailė. Aktyviai tapyti jis pradėjo maždaug prieš 15 metų. Savo idealu laiko rusų peizažistą Ivaną Šiškiną. Vyraujanti Viktoro Turčinsko tema – gamtos vaizdai. Tapo tik savo malonumui, todėl nesiekia dalyvauti jokioje parodoje. Taigi kiek leidžia amžius ir sveikata, Viktoras Turčinskas kuria, gausina savo tapybos aruodą, stengiasi neužsisklęsti tarp savo namų sienų: domisi nūdieniu gyvenimu, menu, mėgsta būti gamtoje ir ją globoti.

Šaltiniai:

1. Dailininko lūkestis – paveikslais sugrįžti gimtinėn. Radviliškio kraštas, 2007, nr. 2, p. 29-33. ISNN 1822-0517.

 Parengė Rima Giedrienė, vyresnioji bibliotekininkė, 2013