Ekonomistas, profesorius, ekonomikos mokslų daktaras

Gimė 1937 metais kovo 11 dieną Vėriškių kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1993 metais gegužės 29 dieną.

1960 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1961–1966 m. LLKJS CK biuro narys. 1961–1966 m. LLKJS Kauno miesto I sekretorius. 1966–1976 m. dėstė Kauno politechnikos institute; profesorius (1986). 1970–1971 m., 1979 m. stažavo Paryžiaus universitetuose. 1976–1979 m. dirbo Liaudies ūkio specialistų tobulinimosi instituto Kauno filiale; gamybos organizavimo katedros vedėjas. Nuo 1979 m. dėstė Vilniaus aukštojoje partinėje mokykloje, pramonės ir statybos ekonomikos ir organizavimo katedros vedėjas. Mokslinių darbų svarbiausia kryptis – gamybos valdymo tobulinimas. Svarbiausias darbas: Profesionalus vadovas: mokymo sistema ir jos tobulinimo kryptys (1986). Knygos Valdymo dinamiškumas (1987, rus.) vienas autorių.

Vytauto Andriaus Graičiūno vardo nominacijos laureatas (po mirties, 2006 m. gegužės 3 d.).

Šaltiniai:

1. Tarybų Lietuvos enciklopedija. T. 4. Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1988, p. 360-361.
2. Vytauto Andriaus Graičiūno vardo nominacija [interaktyvus], Lietuvos pramonininkų konfederacija [žiūrėta 2011-06-10]. Prieiga per internetą: http://www.lpk.lt/lt/vytauto-andriaus-graiciuno-vardo-nominacija

 Parengė Rima Giedrienė, vyresnioji bibliotekininkė, 2011