Inžinierius mechanikas, profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras

Gimė 1936 metais rugsėjo 6 dieną Kubiliūnų kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 2008 metais sausio 29 dieną Kaune.

1959 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, 1964 m. jos aspirantūrą. 1959–1960 m. Polekėlės tarybinio ūkio inžinierius (Radviliškio r.). 1960–2003 m. Žemės ūkio universitete dėstė teorinę mechaniką ir mašinų balansavimo teoriją; docentas (1972), profesorius (1996). 1965 m. apgynė technologijos mokslų kandidato disertaciją apie javų kombainų klavišinių kratiklių balansavimą, o 1995 m. habilitacinį darbą apie žemės ūkio technikos mechanizmų balansavimo metodus. Parašė 3 dalių mokomąją knygą Dalelės balistika žemės ūkio mašinose (d. 1 1999, d. 2 2002, d. 3 2004), brošiūras Teorinės mechanikos ir kitų dalykų vartotinų vienetų metodiniai nurodymai (1982), Erdvinis skriejiklio slankiklio mechanizmas ir jo modifikacijos (1995). Paskelbė 100 mokslinių straipsnių.

Šaltiniai:

1. Žemės ūkio enciklopedija. T. 3. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 591. ISBN 978-5-420-01616-9.