Kunigas, misionierius

Gimė 1911 metais kovo 15 dieną Pakalniškių kaime, Šeduvos valsčiuje, Panevėžio apskrityje.

Mirė 1994 metais liepos 10 dieną San Paule, Brazilijoje.

Mokėsi Šeduvos progimnazijoje. Mokymosi metais jis aktyviai veikė ateitininkų ir sporto organizacijose. Nuo 1928 m. P. Urbaitis apsigyveno Italijoje. 1931–1951 m. gyveno Kinijoje. Studijavo Hong Konge. 1940 m. buvo įšventintas kunigu ir nuo šio meto pradėjo dirbti misijose.

1951 m. buvo areštuotas ir kaltinamas šnipinėjęs; 1952 m. ištremtas iš Kinijos. Atvyko į Italiją, kur Castelnuovo (Asti provincijoje) buvo mokytojas ir dvasios tėvas.

Nuo 1977 m. P. Urbaitis apsigyveno Brazilijoje, dirbo Šv. Petro lietuvių parapijoje San Paule, redagavo ir leido esperanto kalba trimėnesinį leidinį Brazila.

Petras Urbaitis bendradarbiavo spaudoje, ypač religinėmis ir socialinėmis bei lietuvybės temomis. Bendradarbiavo su Universala Esperanto Asoscio, kovojančia už žmonijos suartėjimą ir taiką. Išvertė ir išspausdino J. Keller Šiai dienai ir rytojui (1964). Yra parašęs knygas: Kinija Azijos milžinas (1974), Petro Perkumo slapyvardžiu Dvasinio idealo keliu (1979), iliustruotą lietuvių almanachą (1981).

Šaltiniai:

1. Lietuvių enciklopedija. T. 32. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1965, p. 300.
2. JUKNEVIČIUS, Petras. Nuo Pakalniškių iki Kinijos. Daugyvenės krašto šviesuoliai4: konferencijos, įvykusios 2006 m. spalio 14 d. Burbiškio dvare, pranešimų tezės. Panevėžys: Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis, 2006, p. 9-10.