Žurnalistas

Gimė 1940 metais sausio 1 dieną Grinkiškyje, Radviliškio rajone.

1962 m. baigė Vilniaus universitetą. 1961–1973 m. dirbo Valstiečių laikraščio redakcijoje. Po to tęsė žurnalistikos mokslus Aukštojoje partinėje mokykloje.

Parašė apybraižų kolūkine tematika Žemės balsas (1965), Saulėti horizontai (1966), Pašaukimas (1968), Paliekam žemėj pėdsakus (1969). 1967 m. už straipsnius žemės ūkio klausimais gavo Lietuvos Žurnalistų sąjungos V. Mickevičiaus-Kapsuko premiją.

Šaltiniai:

1. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 3. Vilnius: Mintis, 1971, p. 611.
2. URBONAS, Vidmantas. Savo žemiečiams. Komunizmo aušra, 1982, kovo 24, p. 3.

 Parengė Rima Giedrienė, vyr. bibliotekininkė, 2009