Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai V Valsiūnienė Valerija

Poetė, prozininkė

Gimė 1907 metais gegužės 17 dieną Žydeliuose, Panevėžio rajone.

Mirė 1955 metais rugsėjo 25 dieną Vilniuje.

Mokėsi lietuvių pradinėje mokykloje Liepojoje (Latvija). 1919–1924 m. gyveno Radviliškyje. 1919–1922 m. mokėsi Radviliškio progimnazijoje. Radviliškio I vidurinė mokykla iki 1990 metų buvo vadinama V. Valsiūnienės vidurine mokykla. 1930 m. baigė Telšių mokytojų seminariją. 1930–1940 m. mokytojavo Šiaulių apskrities ir miesto mokyklose.

1941 m. su šeima ištremta į Krasnojarsko kraštą. Jos biografai teigia, jog 1942 m. pradėjo dirbti evakuotų lietuvių vaikų namuose Debiosuose (Udmurtija), tačiau poetė autobiografijoje rašo, jog pedagoginį darbą pradėjo Krasnojarsko vidurinėje mokykloje (dėsčiusi karinį parengimą ir vokiečių kalbą), o į Debiosių vaikų namus ir lietuvių vidurinę mokyklą atvyko 1943 m.

1945 m. pradžioje grįžo į Vilnių. 1945–1947 m. Rašytojų sąjungos klubo vedėja, 1948–1954 m. Rašytojų sąjungos poezijos konsultantė, vaikų literatūros sekcijos pirmininkė.

Eilėraščius pradėjo spausdinti 1927 m. Išleido eilėraščių rinkinį vaikams Tėviškėle, tu graži! (1938) ir eiliuotą pasaką vaikams Gintaro lazdelė (1940). Pokario metais išleisti eilėraščių rinkiniai Šviesi diena (1947), Iš širdies (1948), Rinktinė (1950), Lyrika (1953), poemos Ona Sukackienė (1948), Veronika (1952), Leninas Vilniuje (1955), poezijos knygos vaikams Ramutis nedidutis (1949), Mergaitė iš Nemuno krašto (1953), Pionierių traukinys (1953), operos libretas Laimės sūnus (1957), kino scenarijus Pasakojimas apie Gražiną ir jo pagrindu apysaka Keliai keleliai (parašyta 1955, išspausdinta 1957).

Šaltiniai:

1. PRĖSKIENIS, Bronius. Šiaulių krašto literatūros panorama: monografija. Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2003, p. 496-497. ISBN 9955-579-12-9.
2. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. T. 3. Vilnius: Mintis, 1971, p. 674.
3. Sugrįžki mokyklon: iš Radviliškio Lizdeikos vidurinės mokyklos istorijos. Vilnius: Pradai, 1994, p.58. ISBN 9986-405-39-4.

 Parengė Rima Giedrienė, vyr. bibliotekininkė, 2009