Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai V Vepštas (Vepštienė, Virkau) Henrieta

Grafikė, fotografė, keramikė

Gimė 1933 metais gegužės 19 dieną Šiaulėnuose, Radviliškio rajone.

1944 m. su tėvais ir broliu pasitraukė į Vokietiją, Münchene lankė lietuvių gimnaziją. 1949 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Čikagoje. 1956 m. Ilinojaus valstybiniame universitete bakalauro laipsniu baigė vokiečių literatūrą, vėliau studijavo Čikagos meno instituto mokykloje (School of the Art Institute of Chicago).

Žurnalų Metmenys (nuo 1967) ir Lituanus (nuo 2000) techninė redaktorė. Pagrindinė kūrybos sritis – ekslibrisai. Dažniausiai naudoja fotokoliažo techniką, papildytą grafikos meninės raiškos priemonėmis, spalvinimu. Lakoniškose kompozicijose vaizduoja knygos ženklo savininkus, jų veiklą atspindinčias detales, simbolinius elementus, tekstų fragmentus (A. Mickūno, 1982, S. Eidrigevičiaus, M. Gimbutienės ekslibrisai, 1991). Apipavidalino lietuvių išeivių rašytojų knygų (T. Venclovos 98 eilėraščiai, 1977, A. Nykos-Niliūno Dienoraščio fragmentai, 1998, 1999). Dalyvauja grupinėse ekslibrisų (Tarpt. šiuolaikinio ekslibriso bienalės Malborke, Lenkija, medalis 1990), su buitinės keramikos dirbiniais – lietuvių išeivių dailininkų parodose.

Šaltiniai:

1. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 2. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, p. 478. ISBN 5-420-01513-7.