Į Pradžią Kraštotyra Kraštiečiai V Virkau Osvaldas Vytautas

Dailininkas, grafikas, tapytojas

Gimė 1930 metais kovo 1 dieną Šiauliuose.

Mirė 2017 metais rugpjūčio 18 dieną Čikagoje, JAV.

Vytautas O. Virkau vaikystę praleido Repšių dvare, netoli Šiaulėnų, Radviliškio rajone. Mokėsi Radviliškio gimnazijoje, baigė dvi klases. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1949 m. baigė lietuvišką gimnaziją Münchene. 1951 m. persikėlė į JAV. Studijavo Čikagos dailės institute, 1955 m. gavo bakalauro, 1956 m. magistro laipsnį (tapyba, grafika).

1954–1964 m. dėstė YMCA (Krikščionių jaunimo asociacija) centre, 1961–1985 m. George Williamso dailės koledžo Downers Grove (Ilinojus) profesorius. 1986–1995 m. Šiaurės centrinio koledžo Naperville (Ilinojus) profesorius ir Dailės katedros vedėjas. 1966–1969 m. tobulinosi Midway studijose. Nuo 1970 m. Metmenų meninis redaktorius ir dizaineris.

Pirmąjį ekslibrisą Vytautas O. Virkau sukūrė 1970 m. knygoms, kurias Amerikos lietuviai dovanojo Vilniaus Universiteto bibliotekai jos 400-ųjų metinių proga. Dailininkas sukūrė virš 400 ekslibrisų. Apipavidalino apie 50 knygų, sukūrė knygų iliustracijų, lakštinės grafikos, tapybos paveikslų, scenovaizdžių, tapytų vitražų. Dalyvavo daugelyje tarptautinių ekslibrisų parodų (tarp jų – VII-X Tarptautinio ekslibriso bienalėse Lenkijoje, XV-XVII Tarptautinio ekslibriso kongresuose). Surengė individualių parodų Čikagoje, Los Angeles, Trentone, Ottawoje, Lietuvoje – Pakruojyje, Šiauliuose, Kaune, Biržuose, Radviliškyje, Panevėžyje. Apdovanotas VII, VIII ir X Tarptautinių ekslibrisų bienalės Lenkijoje medaliais, konkursuose pelnė premijų, apdovanojimų.

Kelių profesinių sąjungų narys: Amerikos universitetų profesorių, Koledžų dailės asociacijų, Čikagos dailės instituto, Šiuolaikinės dailės muziejaus, Amerikos ekslibrisų kolekcininkų ir dizainerių draugijos. Vytautas O. Virkau – Šiaulėnų (Radviliškio r.) bibliotekos rėmėjas.

Šaltiniai:

1. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 2. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, p. 495. ISBN 5-420-01513-7.
2. PELECKIENĖ, Silvija. Tėviškės dulkės brangiausios. Šiaulių varpai 2006 (21): pirmasis numeris, skirtas Šiaulių apskrities kultūrai, menui, istorijai. Šiauliai: Šiaulių meno ir mokslo centras, 2006, p. 102-108. ISBN 9955-667-04-4.
3. KAZLAUSKAITĖ, Pranutė. Jo pėdos mūsų žemėje įmintos. Radviliškis: Radviliškio viešoji biblioteka, 2000, 12 p.