Gydytojas anatomas, antropologas, profesorius

Gimė 1885 metais balandžio 23 dieną Januškonių kaime, Radviliškio rajone.

Mirė 1957 metais kovo 15 dieną Vaterburyje, Konektikuto valstijoje, JAV.

1906 m. baigė Arensburgo (Kuresarės) gimnaziją Ezelio (Saremos) saloje, Estijoje. 1912 m. Tartu universitete (Estija) baigė mediciną ir dirbo šio universiteto Chirurgijos klinikoje asistentu. 1913 m. pradėjo gydytojo praktiką Lietuvoje, dirbo Duokiškyje, Svėdasuose, Vabalninke. 1914–1917 m. tarnavo Rusijos Raudonojo Kryžiaus organizacijose. 1917–1918 m. Dorpato (Tartu) universiteto Chirurgijos klinikos vyr. asistentas ir gydytojas.

1918 m. grįžo į Lietuvą, dirbo gydytoju Šiauliuose. 1919 m. persikėlė gyventi ir dirbti į Kauną. 1919–1922 m. pulkininkas leitenantas, karo ligoninės chirurgas. 1920–1922 m. aukštųjų kursų chirurgijos lektorius. 1922–1940 m. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto dėstytojas, medicinos daktaras, profesorius, Anatomijos katedros ir instituto vedėjas. Už nuopelnus Kauno universitetui J. Žilinskas buvo apdovanotas Vyčio ordinu. 1940–1943 m. su pertraukomis dirbo Vilniaus universiteto Anatomijos katedros vedėju.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Iki 1945 m. dirbo Dresdeno apylinkių fabrikų darbininkų gydytoju, taip pat Bavarijos lietuvių pabėgėlių gydytoju.

1946 m. atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, apsigyveno Vaterburyje. Aktyviai įsijungė į lietuvių bendruomenės gyvenimą. 1953 m. už nuopelnus lietuvių medicinai Niujorko LGD (Lietuvių gydytojų draugija) jį išrinko garbės nariu.

Tobulinimosi ir organizaciniais reikalais 1925–1940 m. ne kartą lankėsi Vakarų Europoje – Berlyne, Jenoje, Halėje, Karaliaučiuje, Miunchene, Tiubingene, Vienoje, Prahoje, Romoje. Taip pat lankėsi Pietų Amerikos San Paulo ir Rio de Žaneiro universitetuose. Yra parašęs 28 mokslinius darbus. Sukūrė lietuviškų anatomijos terminų. Jo vadovaujami asistentai yra parengę per 287 darbus. Kartu su kitais dalyvavo apžiūrint lietuvių lakūnų – S. Dariaus ir S. Girėno palaikus.

1957 m. kovo 15 d. mirė Vaterburyje (Waterbury), Konektikuto valstijoje, JAV. Palaidotas Vaterburio miesto kapinėse.

Šaltiniai:

1. ŽILINSKAS, Jurgis. Atsiminimai. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005, 343 p. ISBN 9955-415-46-0.
2. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 2. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, p. 539. ISBN 5-420-01513-7.
3. ŽIČKYTĖ, Ksavera Rūta. Nugalėjęs lemtį. Baisogala: monografija. [Sudarytojas ir redaktorius Jonas Linkevičius.] Vilnius: Versmė, 2009, p. 866-871. ISBN 978-9955-589-12-9.