Chemikas, poetas

Gimė 1912 metais lapkričio 3 dieną Pataušyje, Radviliškio rajone.

Mokėsi Kėdainių gimnazijoje ir Kauno kunigų seminarijoje, bet kunigu netapo. Dirbo žurnalistu, kalbas ir literatūrą studijavo Prancūzijoje, Sorbonos universitete. 1939 m. persikėlė į Vilnių, dirbo Akademiko žurnalo redakcijoje. Pradėjęs neakivaizdiniu būdu studijuoti chemijos technologiją, dirbo įmonės Chemijos gaminiai direktoriumi.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, studijavo chemiją, įgijo technologo kvalifikaciją. Persikėlęs į JAV, gyveno Niujorke, vėliau Čikagoje įkūrė ir vadovavo chemijos gaminių įmonei Lunax. Dalyvavo lietuvių visuomeninėje veikloje: kurį laiką buvo Amerikos lietuvių demokratų lygos pirmininkas, prezidento J. F. Kenedy rinkimų kampanijos Amerikos lietuvių komiteto pirmininkas. Talkino Amerikos balsui ir Laisvės radijui. Išėjęs į pensiją, persikėlė į Los Angeles.

Eilėraščius pradėjo rašyti dar gimnazijoje. 1932 m. išleido lyrikos rinkinį Jaunatvės varpai, vėliau eilėraščius spausdino Trimite, Vaire, Naujojoje Romuvoje. Antrasis eilėraščių rinkinys Mea culpa išėjo 1937 m. Papildytas Vaire ir Trimite išspausdintais eilėraščiais rinkinys antrą kartą išleistas 1996 m. Vilniuje.

Šaltiniai:

1. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. T. 2. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, p. 544-545. ISBN 5-420-01513-7.
2. Takai prie šaltinio: Radviliškio krašto almanachas. [Sudarytoja Aldona Januševičienė]. Šiauliai: Saulės Delta, 1998, p. 26-28. ISBN 9986-899-14-1.