Dailininkas, tapytojas

Gimė 1926 metais sausio 30 dieną Paežeriuose, Radviliškio rajone.

Mirė 2000 metais vasario 4 dieną Kaune.

1944 m. baigė Šeduvos gimnaziją. 1944 m. įstojo į Kauno valstybinį taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą, mokėsi freskos ir mozaikos specialybės. 1950 m. baigė šį institutą ir įgijo monumentalios ir dekoratyvinės tapybos dailininko specialybę.

1950–1963 m. Kauno DDG kombinato „Dailė“ dailininkas; 1962–1988 m. Kauno M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams.

Parodose dalyvavo nuo 1950 m. Dirbo tapybos ir pramoninės grafikos srityse. Surengė personalinę tapybos parodą Kauno kultūros rūmų bibliotekoje (1996). Dalyvavo grupinėse parodose. Interjero ir eksterjero darbai: Kupiškio rajono Šimonių Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios vitražai (stiklas, švinas, 1957–1958).

Narystės: LDS Kauno skyriaus profsąjungos pirmininkas (1962–1964), ilgametis LDS Kauno skyriaus revizijos komisijos pirmininkas, Kauno DDG kombinato „Dailė“ meno tarybos pirmininkas (1962–1966), Tarptautinės muziejininkų organizacijos (ICOM) narys.

Šaltiniai:

1. Kauno dailininkai: pėdsakai laike. Sudarytoja Dalia Draugelienė. Kaunas: Kauno dailininkų paramos fondas, 2003, p. 543-544. ISBN 9955-9587-0-7.