2015 metai

GRUODIS

2 d.
- 75 m., kai (1940) Šeduvoje gimė Jonas Daniševičius, inžinierius radistas, technikos mokslų daktaras.

3 d.
- 90 m., kai (1925) Kaune mirė Konstantinas Boleckis, pulkininkas, Lietuvos karinis veikėjas. Jo šeima kilusi iš Palonų, Radviliškio r. Gimė 1881 m. rugpjūčio 10 d. Novgorode, Rusijoje.

14 d.
- 135 m., kai (1880) Tomske, Rusijoje, mirė Ambraziejus Pranciškus Kašarauskis, kunigas, gamtininkas, kraštotyrininkas. Kunigavo Baisogaloje. Gimė 1821 m. prie Pavandenės, Telšių r.

15 d.
- 80 m., kai (1935) Aukštelkuose gimė Veronika Vasiliauskienė, agronomė, profesorė, habilituota mokslų daktarė.

22 d.
- 110 m., kai (1905) Šeduvoje gimė Domas Krivickas, teisininkas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Mirė 1999 m. gegužės 17 d. Vašingtone, JAV.

24 d.
- 75 m., kai (1940) Radviliškyje gimė ir 35 m., kai 1980 m. spalio 10 d. Vilniuje mirė Bronius Radzevičius, prozininkas.

26 d.
- 115 m., kai (1900) Radviliškyje gimė Jonas Marcinkevičius, rašytojas, dramaturgas. Mirė 1953 m. liepos 31 d. Vilniuje.

31 d.
- 50 m., kai (1965) Broktone, JAV, mirė Jonas Švagždys, kunigas, pamokslininkas, visuomenės veikėjas. Gimė 1882 m. lapkričio 11 d. Miškiuose.