2016 metai

Radviliškio krašto iškilių sukakčių kalendorius 2016 m.

SAUSIS

 

1 d.

―  10 m., kai (2006) Vilniuje mirė Stasys Ivanauskas, fotografas. Gimė 1917 m. lapkričio 2 d. Daugėlaičiuose.

4 d.

―  95 m., kai (1921) Grinkiškyje gimė Juozas Mečinskas, pedagogas, poetas. Mirė 2000 m. liepos 13 d. Kaune.

6 d.

―  90 m., kai (1926) Bebrujuose gimė Algirdas Martinaitis, pedagogas, literatas, kultūros veikėjas. Mirė 1993 m. rugpjūčio 19 d. Alytuje.

7 d.

―  120 m., kai (1896) Paežeriuose gimė ir 90 m., kai 1926 m. lapkričio 2 d. mirė Leonas Jonaitis, Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės karininkas, palaidotas Marijampolės kapinėse.

9 d.

―  50 m., kai (1966) San Paule, Brazilijoje, mirė Aleksandras Polišaitis, diplomatas, Lietuvos konsulas. Gimė 1892 m. spalio 29 d. Raginėnuose.

10 d.

―  85 m., kai (1931) Piepaliuose gimė Vincas Kryževičius, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras. Mirė 1997 m. gruodžio 7 d. Vilniuje.

―  80 m., kai (1936) Kutiškiuose gimė Kazimieras Giedra, inžinierius mechanikas, technologijos mokslų daktaras.

12 d.

―  190 m., kai (1826) Mantviliškiuose gimė Juozapas Silvestras Dovydaitis, kunigas, pedagogas, prozininkas, publicistas. Mirė 1883 m. sausio 7 d. Alūkstoje, Latvijoje.

15 d.

―  135 m., kai (1881) Radviliškyje gimė ir 60 m, kai (apie 1956) Sibire mirė Vytautas Račkauskas, geodezijos inžinierius, visuomenės veikėjas.

19 d.

―  80 m., kai (1936) Linskyje, Utenos r., gimė Vytautas Vladislovas Tarvydas, zootechnikas, habilituotas mokslų daktaras, LSMU gyvulininkystės instituto Baisogaloje darbuotojas.

21 d.

―  115 m., kai (1901) Šaukote gimė Stasys Kuzminskas, ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras. Mirė 1989 m. gruodžio 19 d. Notingeme, D. Britanijoje.

25 d.

―  80 m., kai (1936) Asteikiuose gimė Romualdas Grigas, publicistas, prozininkas, sociologas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

26 d.

―  65 m., kai (1951) Rudeliuose gimė Juozas Eismontas, VĮ Radviliškio miškų urėdijos urėdas, Lietuvos miškininkų sąjungos narys.

27 d.

―  25 m., kai (1991) mirė Ona Tučaitė, inžinierė technologė, docentė. Gimė 1925 m. rugsėjo 1 d. Burbiškyje.

29 d.

―  150 m., kai (1866) Kairėnuose gimė Kazimieras Daukša, kunigas, lietuviškos spaudos platintojas. Mirė 1939 m. gegužės 3 d. Kuktiškėse, Utenos r.