2016 metai

 

LIEPA

 

6 d.

―  80 m., kai (1936) Papušynyje gimė Jonas Varnas, dailininkas, karikatūristas, grafikas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

―  75 m., kai (1941) Vabaliuose gimė Saulius Bronislovas Rulys, automobilių kelių inžinierius.

10 d.

―  105 m., kai (1911) Panevėžyje gimė ir 20 m., kai 1996 m. vasario 17 d. Putname, JAV, mirė Vytautas Marijošius, dirigentas, muzikos pedagogas, kompozitorius. Gyveno Radviliškyje.

12 d.

―  105 m., kai (1911) Juodžiuose gimė Jonas Švėgžda, pedagogas, dailininkas, literatas. Mirė 1995 m. balandžio 19 d. Plaučiškiuose, Pakruojo r.

14 d.

―  90 m., kai (1926) Jankūnuose gimė ir 15 m., kai 2001 m. balandžio 24 d. Vilniuje mirė Stasė Bernotienė, etnologė, muziejininkė.

20 d.

―  145 m., kai (1871) Ruffece, Prancūzijoje, mirė Jonas Goštautas, prozininkas, demokratas, Lietuvos demokratinės bajorijos veikėjas. Gimė 1800 m. liepos 3 d. Šilelių dvare, netoli Baisogalos.

25 d.

―  115 m., kai (1901) Radviliškyje gimė ir 30 m., kai 1986 m. vasario 3 d. Šiauliuose mirė Gerardas Bagdonavičius, dailininkas, grafikas, tapytojas, pedagogas, kraštotyrininkas, scenografas.

27 d.

―  110 m., kai (1906) Biliūnuose gimė Jurgis Jankus, išeivijos rašytojas, dramaturgas, prozininkas, eseistas. Mirė 2002 m. birželio 12 d. Ocean City, JAV.

 

RUGPJŪTIS

 

6 d.

―  85 m., kai (1931) Pavartyčiuose gimė Petras Sakas (Skačkauskas), visuomenės veikėjas. Mirė 1985 m., palaidotas Šeduvos kapinėse.

10 d.

―  260 m., kai (1756) Jankaičiuose gimė Laurynas Bortkevičius, vienuolis dominikonas, religinių raštų rengėjas. Mirė 1823 m. vasario 15 d. Skapiškyje, Kupiškio r.

―  135 m., kai (1881) Novgorode, Rusijoje, gimė Konstantinas Boleckis, pulkininkas, Lietuvos karinis veikėjas, kilęs iš šeimos, gyvenusios Palonuose ir po 1863 m. sukilimo ištremtos į Rusiją. Mirė 1925 m. gruodžio 3 d. Kaune.

16 d.

―  5 m., kai (2011) mirė Česlovas Linksmutis Ramonas, profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras. Gimė 1939 m. liepos 15 d. Šeduvoje.

17 d.

―  15 m., kai (2001) St. Petersburge, JAV, mirė Stasys Citvaras, išeivijos dainininkas. Gimė 1909 m. liepos 24 d. Radviliškyje.

26 d.

―  145 m., kai (1871) Žironuose gimė ir 55 m., kai 1961 m. liepos 6 d. ten pat mirė Antanas Povylius, publicistas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, visuomenės, politinis veikėjas.