2016 metai

5 d.

―  110 m., kai (1906) Būdų vsd., Betygalos vlsč., Raseinių apskr., gimė Vladas Tiškus-Tiškevičius, agronomas, jaunųjų ūkininkų ugdytojas, visuomenės veikėjas. Mirė 1975 m. spalio 31 d. Šiaulėnuose.

8 d.

―  105 m., kai (1911) Diauderiuose gimė ir 20 m., kai 1996 m. balandžio 7 d. Vilniuje mirė Balys Gaidžiūnas, agronomas, poetas, memuaristas, publicistas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

―  5 m., kai (2011) Šiauliuose mirė Viktoras Šniuolis, partizanas, vienas iš Lietuvos partizanų vadų pasitarimo Minaičiuose 1949 m. organizatorių, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Prisikėlimo apygardos vado adjutantas. Gimė 1925 m. lapkričio 8 d. Miežaičiuose.

15 d.

―  145 m., kai (1871) Bružiuose gimė ir 80 m., kai 1936 m. vasario 27 d. Kaune mirė Jeronimas Šliogeris, inžinierius elektrotechnikas, profesorius.

22 d.

―  115 m., kai (1901) Naujasodyje gimė Izidorius Pucevičius-Radvila, Lietuvos kariuomenės karininkas, majoras, partizanų Žaliosios rinktinės organizatorius ir vadas. Žuvo 1945 m. rugpjūčio 26 d. prie Mediniškių k.,  Panevėžio r.

28 d.

―  20 m., kai (1996) Kaune mirė Liudvikas Strolis, dailininkas, keramikas, profesorius. Gimė 1905 m. rugsėjo 1 d. Gankiuose.