2016 metai

KITOS SUKAKTYS

 

―  150 m., kai (apie 1866) Šeduvoje gimė Antanas Vaitkevičius (Vaitkus), knygnešys. 1895 m. žuvo prie Radviliškio.

―  100 m., kai (apie 1916) Talsuose, Latvijoje, mirė Jonas Koncevičius, tautosakininkas, bibliografas, istoriografas, pedagogas. Gimė 1835 m. spalio 26 d. Šeduvoje.

―  80 m., kai (1936) Matkaičiuose mirė Česlovas Milvydas, teisininkas, visuomenės veikėjas. Gimė 1870 m. Matkaičiuose.

―  70 m., kai (1946) Kaune mirė Jonas Gregorauskas, scenografas. Gimė 1874 m. sausio 17 d. Grinkiškyje.

―  50 m., kai (1966) mirė Kazys Mikalčius, tautosakos ir liaudies dainų rinkėjas, eilėraščių ir feljetonų autorius. Gimė 1887 m. Šiaulaičiuose.

―  430 m., kai (1586) istoriniuose šaltiniuose paminėtas Beinoravos kaimas.

―  225 m., kai (1791) Baisogala gavo Magdeburgo miesto teises ir herbą iš Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto.

―  185 m., kai (1831) prasidėjo Lenkijos ir Lietuvos sukilimas Rusijos imperijoje, kurio vienas iš vadų buvo Diktariškio dvaro savininkas Pranciškus Šemeta ir kuriame dalyvavo Emilija Pliaterytė, kovojusi ties Prastavoniais.

―  140 m., kai (1876) pastatyta Radviliškio Švenčiausios Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo medinė varpinė, atstatyta – 1984 m.

―  110 m., kai (1906) įsteigtas Šeduvos Šv. Kazimiero draugijos skyrius.

―  105 m., kai (1911) Burbiškyje pastatytas Adomo Mickevičiaus paminklas (aut. K. Ulianskis).

―  105 m., kai (1911) įsteigta Šileikonių kaimo pradinė mokykla.

―  100  m., kai (1916) įsteigta Šeduvos miesto tautinė lietuviška katalikiškos pakraipos pradinė mokykla.

―  100 m., kai (1916) įkurtas Radviliškio vagonų depas.

―  95 m., kai (1921) įsteigtas Lietuvai pagražinti draugijos Radviliškio skyrius.

―  95 m., kai (1921) Radviliškyje įkurta mokslo platinimo draugija Viltis.

―  90 m., kai (1926) Radvilonių dvare įsteigta pradinė mokykla.

―  80 m., kai (1936) pradėtos statyti Linkaičių ginklų dirbtuvės.

―  80 m., kai (1936) Grinkiškyje pastatytas paminklas Žuvusiems už Lietuvos laisvę.

―  60 m., kai (1956) Baisogaloje įkurtas Lietuvos gyvulininkystės ir veterinarijos mokslinio tyrimo institutas (dabar LSMU Gyvulininkystės institutas).

―  60 m., kai (1956) įsteigta Vėriškių biblioteka.

―  45 m., kai (1971) įkurti Gražionių kultūros namai.

―  45 m., kai (1971) susikūrė Radviliškio kultūros centro pop grupė Radviliukai.

―  35 m., kai (1981) susikūrė Baisogalos folkloro ansamblis Dainoriai.

―  30 m., kai (1986) įsteigta Radviliškio dailės mokykla.

―  30 m., kai (1986) įsteigta Raudondvario biblioteka.

―  30 m., kai (1986) susikūrė Radviliškio kultūros centro folkloro ansamblis Aidija.

―  25 m., kai (1991 01 13) sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą, žuvo, buvo sužeisti žmonės. Radviliškio krašto gyventojai dalyvavo šiuose tragiškuose įvykiuose, vieni kitus pakeisdami vykdavo į laisvės gynėjų budėjimus prie svarbiausių objektų.

―  20 m., kai (1996) įsteigtas Šiaulėnų krašto muziejus.

―  20 m., kai (1996) susikūrė Radviliškio kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Seni pažįstami.

―  20 m., kai (1996) Radviliškio Vaižganto vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

―  15 m., kai (2001) Radviliškio miesto kultūros rūmai, laisvalaikio studija Lituanika ir miesto kultūros ir poilsio parkas reorganizuoti į Radviliškio miesto kultūros centrą.