2017 metai

 

Radviliškio krašto iškilių sukakčių kalendorius 2017 m.


SAUSIS

 

1 d.

―  90 m., kai (1927) Vabaliuose gimė Jonas Linkevičius, literatūros kritikas, pedagogas, redaktorius, vertėjas, humanitarinių mokslų daktaras.

―  85 m., kai (1932) Dapšioniuose gimė Zenonas Rulis, istorikas.

2 d.

―  95 m., kai (1922) Radviliškyje gimė Vladas Vyšniūnas, prozininkas, memuaristas. Mirė 1998 m. gegužės 10 d. Klaipėdoje.

―  90 m., kai (1927) Kemėruose gimė Vaclovas Putinas, inžinierius architektas.

―  85 m., kai (1932) Juodupiuose gimė Algis Vladas Gapšys, inžinierius mechanikas, docentas, technologijos mokslų daktaras.

3 d.

―  100 m., kai (1917) Praščiūnuose gimė Janina Stanionienė, gydytoja stomatologė, medicinos mokslų daktarė. Mirė 1994 m. gegužės 2 d. Kaune.

―  80 m., kai (1937) Šeduvoje gimė Algirdas Kliorė, geležinkelio transporto inžinierius, buvęs pirmasis atkurtų nepriklausomų Lietuvos geležinkelių generalinis direktorius. Mirė 2006 m. spalio 15 d.

14 d.

―  40 m., kai (1977) Sankt Peterburge, JAV, mirė Antanas Tulys, vaistininkas, dramaturgas, prozininkas. Gimė 1898 m. balandžio 6 d. Šeduvoje.

―  15 m., kai (2002) Čikagoje, JAV, mirė Jonas Girdžiūnas, mokytojas, emigravęs, Roselande įsteigė lituanistinę mokyklą. Gimė 1909 m. liepos 23 d. Kleboniškiuose.

15 d.

―  95 m., kai (1922) Šiaulėnuose gimė Aldona Ragauskaitė-Kuliukienė, dainininkė, režisierė.

―  40 m., kai (1977) Kaune mirė Jonas Buračas, dailininkas tapytojas. Gimė 1898 m. liepos 8 d. Sidariuose.

16 d.

―  85 m., kai (1932) Vakaruose gimė Stasys Budrys, dailėtyrininkas. Mirė 1970 m. lapkričio 20 d. Vilniuje.

18 d.

―  120 m., kai (1897) Sidariuose gimė ir 45 m., kai 1972 m. liepos 28 d. Kaune mirė Balys Buračas, etnografas, kraštotyrininkas, fotografas.

30 d.

―  90 m., kai (1927) Vadaktuose gimė Petras Narbutas, gydytojas, docentas, mokslų daktaras. Mirė 2009 m. sausio 30 d. Vilniuje.

31 d.

―  130 m., kai (1887) Baukuose gimė Rapolas Skipitis, teisininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1976 m. vasario 23 d. Čikagoje, JAV.