2017 metai

VASARIS

 

2 d.

―  85 m., kai (1932) Mažaičiuose gimė Anicetas Onaitis, agronomas, literatas, agrarinių mokslų daktaras. Mirė 1988 m. spalio 8 d. Akademijoje, Kėdainių r.

6 d.

―  20 m., kai (1997) Vilniuje mirė Vaclovas Bliznikas, matematikas, fizikos ir matematikos mokslų daktaras. Gimė 1930 m. sausio 12 d. Juodupiuose.

12 d.

―  85 m., kai (1932) Radviliškyje gimė Robertas Rimgaila, žurnalistas. Mirė 2008 m. spalio 21 d. Vilniuje.

13 d.

―  45 m., kai (1972) mirė Vytautas Remeika, dailininkas. Gimė 1930 m. rugsėjo 2 d. Radviliškyje.

15 d.

―  190 m., kai (1827) Grinkiškyje gimė ir 140 m., kai 1877 m. lapkričio 12 d. Varšuvoje, Lenkijoje, mirė Polikarpas Girštautas (Juozapas Juzumas), gydytojas chirurgas, medicinos profesorius.

17 d.

―  155 m., kai (1862) Radviliškyje gimė Antanas Kryžanauskas, kunigas, Žemaičių kapitulos kanauninkas. Mirė 1940 m. kovo 23 d. Šateikiuose, Plungės r.

―  85 m., kai (1932) Augmėnuose gimė Leonas Jasiulis, dailėtyrininkas, pedagogas. Mirė 2004 m. sausio 4 d. Vilniuje.

―  55 m., kai (1962) Radviliškyje mirė Julijonas Šakenis, kunigas. Nuo 1934 m. – Grinkiškio klebonas, vėliau – altaristas Radviliškyje. Gimė 1884 m. sausio 17 d. Veleniškiuose, Biržų r.

23 d.

―  155 m., kai (1862) Baisogaloje gimė Juozas Zauka, režisierius, kultūros darbuotojas, knygnešys. Mirė 1943 m. gruodžio 3 d. Subatėje, Latvijoje.

―  105 m., kai (1912) Radviliškyje gimė Kazys Daugėla, inžinierius, fotografas. Mirė 1999 m. spalio 11 d. Čikagoje, JAV.

25 d.

―  65 m., kai (1952) Pociūnuose gimė Regina Kairytė, teatro aktorė.

26 d.

―  115 m., kai (1902) Pažosiuose, Pasvalio r., gimė Pranciškus Masilionis, kunigas, poetas. Nuo 1977 m. kunigas Sidabrave ir Dapšioniuose. Mirė 1980 m. spalio 14 d. Šiauliuose.

28 d.

―  90 m., kai (1927) Stalmokuose gimė Ona Svetikaitė-Jurgelienė, poetė, tremtinė.