2017 metai

LAPKRITIS

 

2 d.

―  100 m., kai (1917) Daugėlaičiuose gimė Stasys Ivanauskas, fotografas, kraštotyrininkas.  Mirė 2006 m. sausio 1 d. Vilniuje.

3 d.

―  105 m., kai (1912) Pataušyje gimė Kazys Žirgulis, chemikas, poetas.

11 d.

―  135 m., kai (1882) Miškiuose gimė Jonas Švagždys, kunigas, žymus pamokslininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1965 m. gruodžio 31 d. Brocktone, JAV.

13 d.

―  125 m., kai (1892) Jankaičiuose gimė Henrikas Prialgauskas, kunigas, dramaturgas. Mirė 1978 m. rugpjūčio 23 d. Velykiuose, Panevėžio r.

―  115 m., kai (1902) Dapšioniuose gimė Domas Cesevičius, ekonomistas, literatas, visuomenės veikėjas. Mirė 1986 m. kovo 14 d. Vilniuje.

14 d.

―  95 m., kai (1922) Šiaulėnuose gimė Ona Irena Čibirienė-Mikalauskaitė, gydytoja oftalmologė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė. Mirė 2010 m. spalio 16 d. Nemenčinėje, Vilniaus r.

17 d.

―  95 m., kai (1922) Radviliškyje gimė Regina Mikailienė (Gimbutaitė, Čižiūnienė), pedagogė, slaugytoja, visuomenės veikėja.

19 d.

―  105 m., kai (1912) Rygoje, Latvijoje, gimė Vilius Variakojis, stalo tenisininkas, krepšininkas, treneris. Mokėsi Radviliškio gimnazijoje. Mirė 1988 m. kovo 2 d. Panevėžyje.

24 d.

―  60 m., kai (1957) Kaune mirė Kazimieras Vasiliauskas, inžinierius, profesorius, akademikas. Gimė 1879 m. kovo 17 d. Paberžėliuose.

25 d.

―  105 m., kai (1912) Vantainėliuose gimė Stasys Taunys, dailininkas, architektas.

27 d.

―  10 m., kai (2007) mirė Vytautas Šenauskas, kraštotyrininkas, muziejininkas. Gimė 1929 m. kovo 16 d. Laboje.

29 d.

―  215 m., kai (1802) Birželėse gimė Emerikas Stanevičius, poetas, lietuvių liaudies dainų skelbėjas, vertėjas. Mirė (apie 1866) Prancūzijoje ar Šveicarijoje.

―  70 m., kai (1947) Šeduvoje mirė Jonas Martinaitis, tapytojas, karikatūristas, akvarelininkas, grafikas. Gimė 1898 m. birželio 26 d. Pavartyčiuose.