2017 metai

GRUODIS

 

7 d.

―  20 m., kai (1997) Vilniuje mirė Vincas Kryževičius, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras. Gimė 1931 m. sausio 10 d. Piepaliuose.

8 d.

―  90 m., kai (1927) Šeduvoje gimė Genovaitė Blažytė-Guntienė, dailininkė.

19 d.

―  145 m., kai (1872) Kuruose gimė Antanas Alekna, istorikas, profesorius, kunigas, rašytojas, vertėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas. Mirė 1930 m. birželio 12 d. Kaune.

22 d.

―  130 m., kai (1887) Šventupyje, Utenos r., gimė ir 45 m., kai 1972 m. vasario 9 d. Gediminuose, Utenos r., mirė Mykolas Varnas, pedagogas, buvęs Šiaulėnų pradinės mokyklos vedėjas.

31 d.

―  60 m., kai (1957) Kaune mirė Antanas Marijošius, muzikos mokytojas, chorvedys. Vadovavo Radviliškio šaulių chorui. Gimė 1881 m. spalio 1 d. Agelaičiuose, Raseinių r.

 

KITOS SUKAKTYS

 

―  135 m., kai (1882) Radviliškyje gimė Jonas Misius, režisierius, dramaturgas. Mirė 1914 m. Lipniškėse, Švenčionių r.

―  130 m., kai (1887) Šiaulaičiuose gimė Kazys Mikalčius, tautosakos ir liaudies dainų rinkėjas, eilėraščių ir feljetonų autorius. Mirė 1966 m.

―  125 m., kai (apie 1892) Šaukote mirė Danielius Jankūnas, tautosakos rinkėjas, vertėjas. Gimė apie 1835 m. Dirželiškiuose.

―  80 m., kai (1937) Valdeikiuose mirė Aleksandras Savickas (Savickis), knygnešys. Gimė 1851 m. birželio 15 d. Karčemose.

―  70 m., kai (1947) mirė Petras Butkus, Pavasarininkų draugijos pirmininkas, visuomenės veikėjas, palaidotas Šeduvoje. Gimė 1890 m. lapkričio 18 d. Vaiduloniuose.

―  40 m., kai (1977) mirė Pranciškus Šniukšta, kunigas, buvęs Grinkiškio vikaras. Gimė 1908 m. spalio 25 d. Betygalos par.

―  525 m., kai (1492) istoriniuose šaltiniuose minimas Šiaulėnų miestelis ir dvaras.

―  450 m., kai (1567) pirmą kartą paminėtas Radviliškis.

―  340 m., kai (1677) istoriniuose šaltiniuose minima pirmoji mokykla Baisogaloje.

―  330 m., kai (1687) Lenkijos ir Lietuvos karalius Jonas Sobieskis suteikė Radviliškio  miestui turgaus privilegiją.

―  250 m., kai (1767) pastatyta ir 155 m., kai (1862) perstatyta Šaukoto Švč. Trejybės bažnyčia.

―  160 m., kai (1857) pastatyta Kurų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia.

―  160 m., kai (1857) pastatyta Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčia.

―  135 m., kai (1882) pastatyta Baisogalos Švč. Trejybės bažnyčia.

―  130 m., kai (1887) pastatyta Grinkiškio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia.

―  105 m., kai (1912) Burbiškyje pastatytas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto paminklas.

―  80 m., kai (1937) įsteigtos Radviliškio, Šeduvos, Šiaulėnų, Grinkiškio bibliotekos.

―  70 m., kai (1947) įsteigta Pociūnėlių biblioteka.

―  60 m., kai (1957) įsteigtos Palonų ir Pakalniškių bibliotekos.

―  45 m., kai (1972) įsteigta Kairėnų biblioteka.

―  40 m., kai (1977) įsteigta Gražinos pagrindinė mokykla.

―  40 m., kai (1977) pastatyta Polekėlės Švč. Mergelės Marijos Širdies bažnyčia.

―  25 m., kai (1992) patvirtintas Radviliškio miesto herbas.

―  25 m., kai (1992) patvirtintas naujasis Baisogalos herbas.

―  20 m., kai (1997) Radviliškio Lizdeikos vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

―  10 m., kai (2007) Šeduvoje atidengtas Laisvės paminklas 1944–1953 m. Prisikėlimo apygardos partizanams.