2017 metai

BALANDIS

 

1 d.

―  90 m., kai (1927) Januškoniuose gimė Genovaitė Žilinskaitė, dailininkė, tekstilininkė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Mirė 2004 m. vasario 14 d.

3 d.

―  90 m., kai (1927) Auksučiuose gimė Mečislovas Lizaitis, ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras. Mirė 2010 m. gegužės 25 d. Vilniuje.

11 d.

―  120 m., kai (1897) Maralinėje gimė Janina Lašienė, gydytoja patologė anatomė, profesorė, medicinos mokslų daktarė. Mirė 1993 m. liepos 9 d. Kaune.

12 d.

―  90 m., kai (1927)  Garankščiuose, Kazlų Rūdos r., gimė Jonas Puodžiukynas, agronomas. Dirbo Radviliškio bandymų stotyje. Mirė 2003 m. spalio 25 d. Vilniuje.

20 d.

―  60 m., kai (1957) Kaune mirė Petras Masiulis, inžinierius, elektrotechnikas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas. Gimė 1894 m. spalio 22 d. Prastavoniuose.

23 d.

―  70 m., kai (1947) Strazdynėje gimė Jurgis Kulpys, veterinarijos gydytojas, biomedicinos mokslų daktaras.

24 d.

―  90 m., kai (1927) Vaiduloniuose gimė Kęstutis Gvalda, dailininkas grafikas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Mirė 2011 m. kovo 1 d. Vilniuje.

―  65 m., kai (1952) mirė Juozas Čepulis (Čepas), knygnešys. Gimė 1876 m. kovo 2 d. Daugėlaičiuose.