2017 metai

RUGSĖJIS

 

2 d.

―  95 m., kai (1922) Jonaitiškiuose gimė Vladas Drupas, lėktuvų sporto meistras.

3 d.

―  30 m., kai (1987) Putname, JAV, mirė Kotryna Marijošienė-Steponaitytė, pedagogė, choreografė. Gimė 1905 m. kovo 21 d. Radviliškyje.

8 d.

―  75 m., kai (1942) Šiaulaičiuose gimė Česlovas Mazūras, inžinierius architektas.

11 d.

―  40 m., kai (1977) Los Andžele, JAV, mirė Vladas Juodeika, ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras, visuomenės veikėjas. Gimė 1900 m. rugpjūčio 25 d. Grinkiškyje.

17 d.

―  95 m., kai (1922) Žironuose gimė Albertas Mockus, agronomas, agrarinių mokslų daktaras.

24 d.

―  110 m., kai (1907) Šapnagiuose, Šiaulių r., gimė Pranas Gegeckas, pedagogas, poetas, buvęs Grinkiškio progimnazijos direktorius. Mirė 1984 m. gegužės 8 d. Kaune.

25 d.

―  90 m., kai (1927) Kubiliūnuose gimė Julija Blėdytė-Stepankienė, teatro aktorė, režisierė.