2019 metai

Radviliškio krašto iškilių sukakčių kalendorius 2019 m.

SAUSIS

 

1 d.

―  95 m., kai (1924) Miežaičiuose gimė ir 70 m., kai 1949 m. rugpjūčio 13 d. kautynėse prie Godų k. žuvo Vytautas Šniuolis (Svajūnas, Vytenis), poetas, Lietuvos laisvės kovų dalyvis.

―  80 m., kai (1939) Radviliškyje gimė Albinas Petrauskas, choro dirigentas, pedagogas, profesorius. Mirė 2017 m. birželio 7 d. Kaune.

2 d.

―  85 m., kai (1934) Juodupiuose gimė Adelė Zakienė, inžinierė technologė, agrarinių mokslų daktarė.

―  60 m., kai (1959) Radviliškyje gimė Laima Janušonytė-Steinhoff, sporto žurnalistė, Tarptautinės sporto žurnalistų asociacijos viceprezidentė.

3 d.

―  75 m., kai (1944) Vilgirdaičiuose gimė Algimantas Žukas, žurnalistas. Mirė 2001 m. kovo 23 d. Vilniuje.

―  75 m., kai (1944) Aušrėnuose gimė Romualdas Bitė, lengvaatletis, treneris, sporto organizatorius, Vilniaus olimpiečių klubo prezidentas.

4 d.

―  230 m., kai (1789) Siraičiuose, Telšių r., gimė ir 165 m., kai 1854 m. rugsėjo 20 d. Šiluvoje, Raseinių r., mirė Juozapas Rupeika, vertėjas, kunigas, ilgą laiką kunigavęs Šeduvoje.

―  70 m., kai (1949) Pagarduviuose gimė Vladas Petravičius, dailininkas, keramikas.

―  65 m., kai (1954) Radviliškyje gimė Edmundas Gaubas, medžio drožėjas, tautodailininkas.

―  20 m., kai (1999) Kaune mirė Julius Duršliokas, vargonininkas, dainininkas, chorvedys. Gimė 1911 m. spalio 14 d. Daužnagiuose.

―  15 m., kai (2004) Vilniuje mirė Leonas Jasiulis, dailėtyrininkas, pedagogas. Gimė 1932 m. vasario 17 d. Augmėnuose.

5 d.

―  65 m., kai (1954) Šiaulėnuose gimė Rita Jonaitytė, architektė.

6 d.

―  110 m., kai (1909) Slibinuose, Vilkaviškio r., gimė Bronė Katinienė, pedagogė, dirbo Radviliškyje. Mirė 2006 m. spalio 1 d. Vilniuje.

13 d.

―  70 m., kai (1949) Šiaulėnuose gimė Rita Dambrauskaitė-Jancevičienė, pedagogė, poetė. Mirė 2017 m. birželio 9 d. Vilniuje.

14 d.

―  80 m., kai (1939) Radviliškyje gimė Feliksas Rimkevičius, locmanas, jūros kriauklių kolekcininkas. Mirė 2010 m. birželio 27 d. Klaipėdoje.

15 d.

―  60 m., kai (1959) Salantuose, Kretingos r., mirė Antanas Simaitis, prelatas, pedagogas, bažnyčios ir visuomenės veikėjas. Gimė 1887 m. liepos 2 d. Miežaičiuose.

17 d.

―  145 m., kai (1874) Grinkiškyje gimė Jonas Gregorauskas, scenografas. Mirė 1946 m. Kaune.

―  135 m., kai (1884) Veleniškiuose, Biržų r., gimė Julijonas Šakenis, kunigas, buvęs Grinkiškio klebonas, vėliau altaristas Radviliškyje. Mirė 1962 m. vasario 17 d. Radviliškyje.

18 d.

―  210 m., kai (1809) Auksučiuose gimė Aleksandras Griškevičius, mokslininkas, filosofas, išradėjas, orlaivių konstruktorius, aviacijos Lietuvoje pradininkas. Mirė 1863 m. vasario 11 d. Viekšniuose, Mažeikių r.

20 d.

―  125 m., kai (1894) Komariškiuose gimė Juozas Šarauskas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas. Mirė 1941 m. birželio 22 d. Červenėje, Baltarusijoje.

28 d.

―  85 m., kai (1934) Valinėje gimė Vytautas Barauskas, poetas, prozininkas, redaktorius, žurnalistas. Mirė 2015 m. kovo 22 d. Vilniuje.

30 d.

―  10 m., kai (2009) Vilniuje mirė Petras Narbutas, gydytojas, docentas, mokslų daktaras. Gimė 1927 m. sausio 30 d. Vadaktuose.

VASARIS

3 d.

―  85 m., kai (1934) Kubiliūnuose gimė Pranas Jučas, inžinierius mechanikas, technologijos mokslų daktaras. Mirė 2013 m. kovo 26 d. Kaune.

5 d.

―  90 m., kai (1929) Grinkiškyje gimė Albertas Vitkus, gydytojas, profesorius, habilituotas medicinos mokslų daktaras.

6 d.

―  90 m., kai (1929) Radviliškyje gimė Viktoras Turčinskas, dailininkas.

9 d.

―  110 m., kai (1909) Baisogaloje gimė Juozas Monkevičius-Monkus, aktorius, režisierius. Mirė 1943 m. rugsėjo 25 d. Kaune.

11d.

―  85 m., kai (1934) Želmenuose, Jurbarko r., gimė Antanas Mikelis, žurnalistas, redaktorius, jumoreskų ir anekdotų knygų autorius. Mirė 2005 m. gegužės 25 d. Radviliškyje.

―  75 m., kai (1944) Skomaičiuose gimė Vytautas Damaševičius, kino ir televizijos režisierius, operatorius.

12 d.

―  70 m., kai (1949) Kairėnėliuose gimė Feliksas Paškevičius, medikas, treneris, teisėjas, pedagogas, rašytojas.

14 d.

―  15 m., kai (2004) Vilniuje mirė Genovaitė Žilinskaitė, dailininkė, tekstilininkė. Gimė 1927 m. balandžio 1 d. Januškoniuose.

17 d.

―  105 m., kai (1914) Grinkiškyje gimė  ir 15 m., kai 2004 m. mirė Kostas Narkevičius, dailininkas, skulptorius.

20 d.

―  90 m., kai (1929) Šašeliuose gimė Viktoras Bartkus, pedagogas, kraštotyrininkas.

21 d.

―  85 m., kai (1934) Augmėnuose gimė Bronius Vintys, inžinierius, gamybos organizatorius.

22 d.

―  65 m., kai (1954) Radviliškyje gimė Pranas Sluckus, Radviliškio 1-osios šaulių kuopos vadas.

23 d.

―  80 m., kai (1939) Linksmėnuose, Joniškio r., gimė Birutė Paškūnaitė, ekonomistė, kraštotyrininkė. Mirė 2008 m. gruodžio 15 d.

28 d.

―  80 m., kai (1939) Giedraičiuose gimė Aleksandras Šidlauskas, poetas, literatūros tyrinėtojas, kritikas, kraštotyrininkas.

 

KOVAS

 

1 d.

―  335 m., kai (1684) Šeduvos apylinkėje, prie Šakos upės, gimė Jonas Pašakauskis (Pošakovskis, Poszakowski), istorikas, kalendorių rengėjas, literatas. Mirė 1757 m. birželio 3 d. Nesvyžiuje, Baltarusijoje.

―  85 m., kai (1934) Augmėnuose gimė Vincas Kisarauskas, tapytojas, grafikas, scenografas. Mirė 1988 m. spalio 27 d. Niujorke, JAV.

3 d.

―  80 m., kai (1939) Vertimuose gimė Algirdas Budrys, klarnetininkas, meno veikėjas, profesorius.

5 d.

―  110 m., kai (1909) Paežeriuose gimė Izidorius Jonaitis, inžinierius, architektas, Australijos lietuvių visuomenės veikėjas. Mirė 1995 m. birželio 7 d. Sidnėjuje, Australijoje.

6 d.

―  60 m., kai (1959) Radviliškyje gimė Irena Bakanauskienė, vadybos teoretikė, profesorė, socialinių mokslų daktarė.

7 d.

―  155 m., kai (1864) Prastavoniuose gimė Juozas Masiulis, knygnešys, knygyno steigėjas, visuomenės veikėjas. Mirė 1940 m. kovo 26 d. Panevėžyje.

10 d.

―  70 m., kai (1949) Radviliškyje gimė Irena Valikonytė, istorikė, profesorė, istorijos mokslų daktarė.

12 d.

―  15 m., kai (2004) JAV mirė Kostas Dočkus, metalurgijos ir chemijos inžinierius, visuomenės veikėjas. Gimė 1916 m. rugsėjo 12 d. Pavartyčiuose.

13 d.

―  90 m., kai (1929) Radviliškyje gimė Ina Kristina Nenortienė-Šimėnaitė, gydytoja, menininkė.

―  60 m., kai (1959) Rusnėje, Šilutės r., gimė Mindaugas Capas, aktorius. Gyveno ir mokėsi Radviliškyje.

16 d.

―  90 m., kai (1929) Laboje gimė Vytautas Šenauskas, kraštotyrininkas, muziejininkas. Mirė 2007 m. lapkričio 27 d.

17 d.

―  140 m., kai (1879) Paberžėliuose gimė Kazimieras Vasiliauskas, inžinierius, profesorius, akademikas. Mirė 1957 m. lapkričio 24 d. Kaune.

18 d.

―  90 m., kai (1929) Šeduvoje gimė Vytautas Vonsavičius, geologas, geologijos ir mineralogijos mokslų daktaras. Mirė 1991 m. gegužės 21 d. Vilniuje.

20 d.

―  145 m., kai (1874) Pašušvyje gimė Jonas Pakatinskas (Pakatiliukas), knygnešys. Mirė 1936 m.

―  90 m., kai (1929) Mikailiškiuose gimė Petras Brazauskas, medžio drožėjas, tautodailininkas, fotografas, inžinierius. Mirė 2003 m. lapkričio 15 d. Skuode.

21 d.

―  70 m., kai (1949) Šeduvoje gimė Genovaitė Balčiūnienė-Abromaitytė, pedagogė, poetė. Mirė 1997 m. rugpjūčio 15 d. Utenoje.

23 d.

―  130 m., kai (1889) Baisogaloje gimė Vladas Dutkevičius, vargonininkas, chorvedys, mokytojas, knygnešys. Mirė 1945 m. sausio 8 d. Šiauliuose.

―  125 m., kai (1894) Radviliškyje gimė ir 45 m., kai 1974 m. kovo 7 d. Svėdasuose, Anykščių r., mirė Petras Rauda-Špeil, kunigas, garbės kanauninkas.

26 d.

―  5 m., kai (2014) Vilniuje mirė Vladas Žukas, bibliografas, profesorius, emeritas, mokslininkas, habilituotas daktaras. Gimė 1925 m. balandžio 18 d. Pakiršinyje.

28 d.

―  70 m., kai (1949) Baisogaloje gimė Virginijus Tamošiūnas, inžinierius, statybininkas.

30 d.

―  50 m., kai (1969) La Porte, JAV, mirė Vaclovas Senkevičius, literatas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Gimė 1896 m. gegužės 23 d. Piepaliuose.

31 d.

―  95 m., kai (1924) Šiaulėnuose gimė Aurelija Ragauskaitė, aktorė, režisierė. Mirė 2017 m. sausio 15 d. Vilniuje.

 

BALANDIS

 

4 d.

―  130 m., kai (1889) Legečiuose gimė Jonas Poška, gydytojas, chirurgas, visuomenės veikėjas. Mirė 1970 m. balandžio 19 d. Čikagoje, JAV.

―  80 m., kai (1939) Baisogaloje gimė Arvydas Stanislavas Každailis, dailininkas, heraldistas, grafikas, iliustratorius.

13 d.

―  60 m., kai (1959) Radviliškyje gimė Kęstutis Štaras, gydytojas, docentas.

19 d.

―  50 m., kai (1969) Čikagoje, JAV, mirė Antanina Nausėdienė-Runavičiūtė, JAV lietuvių katalikų veikėja. Gimė 1892 m. Šeduvoje.

20 d.

―  35 m., kai (1984) Šiauliuose mirė Vladas Auga, aktorius. Gimė 1931 m. birželio 7 d. Skomaičiuose.

25 d.

―  205 m., kai (1814) Mantviliškiuose gimė Juozas Tamulevičius (Dovydaitis Dionizas), kunigas, religinės literatūros sudarytojas. Mirė 1890 m. vasario 4 d. Šliosberge, Latvijoje.

28 d.

―  85 m., kai (1934) Šiaulaičiuose gimė Vitalijus Mazūras, scenografas, režisierius, tapytojas.

 

GEGUŽĖ

 

2 d.

―  70 m., kai (1949) Karagandoje, Kazachijoje, mirė Vladas Brazauskas, Lietuvos nepriklausomybės kovų dalyvis, savanoris, paskutinysis Radviliškio miesto burmistras. Gimė 1898 m. rugsėjo 19 d. Radviliškyje.

―  25 m., kai (1994) Kaune mirė Janina Stanionienė, gydytoja, medicinos mokslų daktarė. Gimė 1917 m. sausio 3 d. Praščiūnuose.

3 d.

―  80 m., kai (1939) Kuktiškiuose, Utenos r., mirė Kazimieras Daukša, kunigas, lietuviškos spaudos platintojas. Gimė 1866 m. sausio 29 d. Kairėnuose.

8 d.

―  95 m., kai (1924) Radviliškyje gimė Stasys Bistrickas, žurnalistas, kultūros veikėjas.

―  35 m., kai (1984) Kaune mirė Pranas Gegeckas, pedagogas, poetas, buvęs Grinkiškio progimnazijos direktorius. Gimė 1907 m. rugsėjo 24 d. Šapnagiuose, Šiaulių r.

14 d.

―  145 m., kai (1874) Notiniškiuose gimė Marcelinas Šikšnys-Šiaulėniškis, dramaturgas, poetas, prozininkas, vertėjas, publicistas, pedagogas, knygnešių rėmėjas. Mirė 1970 m. rugpjūčio 15 d. Vilniuje.

17 d.

―  20 m., kai (1999) Vašingtone, JAV, mirė Domas Krivickas, teisininkas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Gimė 1905 m. gruodžio 22 d. Šeduvoje.

25 d.

―  100 m., kai (1919) Daugpilyje, Latvijoje, mirė Ignas Vaitiekūnas, ateitininkas. Gimė 1896 m. kovo 12 d. Baukuose.

29 d.

―  85 m., kai (1934) Šeduvoje gimė Algimantas Gleveckas, gydytojas oftalmologas.

 

BIRŽELIS

 

4 d.

―  85 m., kai (1934) Vėriškiuose gimė Aleksandras Digimas, kino operatorius ir režisierius.

9 d.

―  20 m., kai (1999) Vadaktuose mirė Jonas Tauginas, miškininkas, mokslininkas, literatas. Gimė 1946 m. balandžio 9 d. Ožaičiuose.

10 d.

―  75 m., kai (1944) Radviliškyje gimė Stasys Žirgulis, dailininkas, skulptorius, profesorius.

16 d.

―  105 m., kai (1914) Sedūnuose gimė Jonas Kaseliūnas, fagotininkas, emigravęs į Braziliją, aktyviai bendradarbiavęs šios šalies spaudoje.

17 d.

―  80 m., kai (1939) Kaune gimė Antanas Buračas, ekonomistas, profesorius, habilituotas socialinių ir ekonomikos mokslų daktaras. Jo giminė kilusi iš Sidarių k.

18 d.

―  80 m., kai (1939) Grinkiškyje gimė Vitalija Eugenija Zaleckaitė, VŠĮ sportinių šokių klubo Juventus trenerė.

20 d.

―  5 m., kai (2014) Kaune mirė Jonas Dauguvietis, chorvedys, poetas. Gimė 1928 m. rugpjūčio 16 d. Bargailiuose.

24 d.

―  80 m., kai (1939) Alksniupiuose gimė Vytautas Plungė, ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras.

―  65 m., kai (1954) Baisogaloje gimė Janina Rutkauskienė, lituanistė, bibliotekininkė, Rašytojų klubo direktorė.

26 d.

―  80 m., kai (1939) Kurkliuose gimė Roma Grinbergienė-Griniūtė, rankininkė, sporto žurnalistė. Mirė 2003 m. birželio 26 d. Vilniuje.

27 d.

―  90 m., kai (1929) Radviliškyje gimė Vladas Kalvaitis, pedagogas, poetas, prozininkas. Mirė 2018 m. rugsėjo 6 d. Tytuvėnuose, Kelmės r.

 

LIEPA

 

7 d.

―  35 m., kai (1984) Vilniuje mirė Vytautas Vazalinskas, agronomas, vienas žymiausių Lietuvos žemės ūkio tyrimo specialistų. Gimė 1910 m. kovo 16 d. Šeduvoje.

10 d.

―  25 m., kai (1994) San Paule, Brazilijoje, mirė Petras Urbaitis, kunigas, misionierius. Gimė 1911 m. kovo 15 d. Pakalniškiuose.

12 d.

―  50 m., kai (1969) Birjočiuose gimė Aivas Ragauskas, istorikas, profesorius, humanitarinių mokslų daktaras.

14 d.

―  95 m., kai (1924) Miežaičiuose gimė Jonas Simaitis, miškininkas.

15 d.

―  80 m., kai (1939) Šeduvoje gimė Česlovas Linksmutis Ramonas, profesorius, habilituotas technologijos mokslų daktaras. Mirė 2011 m. rugpjūčio 16 d. Kaune.

―  75 m., kai (1944) Ginčuose gimė Jonas Dapkevičius, chorvedys, pedagogas.

19 d.

―  90 m., kai (1929) Aukštelkuose gimė Vlada Banilytė-Kvedarienė, pedagogė, poetė.

23 d.

―  110 m., kai (1909) Kleboniškiuose gimė Jonas Girdžiūnas, mokytojas, Roselande, JAV, įsteigęs lituanistinę mokyklą. Mirė 2002 m. sausio 14 d. JAV.

24 d.

―  110 m., kai (1909) Radviliškyje gimė Stasys Citvaras, išeivijos dainininkas. Mirė 2001 m. rugpjūčio 17 d. St. Petersburge, JAV.

27 d.

―  60 m, kai (1959) Radviliškyje gimė Laima Adomaitienė-Gaižauskaitė, Telšių aukštesniosios taikomosios dailės mokyklos dėstytoja.

RUGPJŪTIS

4 d.

―  70 m, kai (1949) Radviliškio rajone gimė Jordanas Bakanauskas, tautodailininkas. Mirė 1991 m. balandžio 17 d.

6 d.

―  105 m., kai (1914) Jekaterinburge, Rusijoje, gimė Romanas Marijošius, dainininkas, gyvenęs Radviliškyje. Mirė 1980 m. birželio 25 d. Vilniuje.

9 d.

―  85 m., kai (1934) Bernočiuose gimė Gražina Zolubienė, vertėja.

―  85 m., kai (1934) Šeduvoje gimė Albinas Čepaitis, pedagogas, treneris.

―  60 m., kai (1959) Radviliškyje gimė Gintaris Trakšelis, advokatas.

10 d.

―  85 m., kai (1934) Kauleliškiuose gimė Leona Korkutienė-Petkevičiūtė, gydytoja, dramaturgė, poetė, publicistė, fotografė. Mirė 2015 m. vasario 19 d. Vilniuje.

―  80 m., kai (1939) Radviliškyje gimė  Vladas Lisaitis, dailininkas, tapytojas, grafikas, akvarelininkas.

19 d.

―  40 m., kai (1979) mirė Vincas Šarauskas, Lietuvos kariuomenės karininkas. Gimė 1898 m. spalio 28 d. Komariškiuose.

20 d.

―  70 m., kai (1949) Šiaulaičiuose gimė Petras Mazūras, dailininkas, skulptorius, profesorius.

23 d.

―  95 m., kai (1924) Kutiškiuose gimė Stasė Stašauskaitė, botanikė, augalų fiziologė, habilituota biologijos mokslų daktarė.

 

RUGSĖJIS

 

2 d.

―  15 m., kai (2004) Vadaktuose mirė Antanas Valantinas, kunigas, poetas, tautosakos rinkėjas. Gimė 1916 m. lapkričio 14 d. Vėriškiuose.

3 d.

―  65 m., kai (1954) Radviliškyje gimė Aurelija Andrejauskaitė, choro dirigentė, chorinių disciplinų dėstytoja, tapytoja, kultūros darbuotoja.

―  55 m., kai (1964) Panevėžyje mirė Jonas Alekna, teatro aktorius, režisierius, dailininkas. Gimė 1917 m. liepos 20 d. Kubiliūnuose.

7 d.

―  70 m., kai (1949) Palonuose gimė Gintautas Akelaitis, kalbininkas, lituanistas, humanitarinių mokslų daktaras.

8 d.

―  20 m., kai (1999) Panevėžyje mirė Vaclovas Blėdis, teatro ir kino aktorius, teatro režisierius. Gimė 1920 m. gegužės 27 d. Kubiliūnuose.

22 d.

―  185 m., kai (1834) Paryžiuje, Prancūzijoje, mirė Mykolas Petkevičius, 1831 m. sukilimo dalyvis, pasižymėjęs mūšyje ties Prastavoniais. Gimė 1797 m. Obeliuose, Rokiškio r.

30 d.

―  105 m., kai (1914) Kemėruose gimė Vladas Bložė, veterinarijos gydytojas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Mirė 1995 m. rugpjūčio 7 d. Klivlende, JAV.

 

SPALIS

 

2 d.

―  80 m., kai (1939) Jankūnuose gimė Stepas Vigintas Domkus, biologijos mokslų daktaras.

6 d.

―  90 m., kai (1929) Kelmėje gimė ir 20 m., kai 1999 m. gruodžio 14 d. Baisogaloje mirė Juozas Šveistys, zootechnikas, habilituotas agrarinių mokslų daktaras.

7 d.

―  70 m., kai (1949) Jukiškiuose gimė Laima Šečkutė, docentė, ekonomikos mokslų daktarė.

11 d.

―  50 m., kai (1969) Deminge, JAV, mirė Jonas Juodeika, kunigas. Gimė 1902 m. rugsėjo 5 d. Grinkiškyje.

―  20 m., kai (1999) Čikagoje, JAV, mirė Kazys Daugėla, inžinierius, fotografas. Gimė 1912 m. vasario 23 d. Radviliškyje.

15 d.

―  100 m., kai (1919) mūšyje prie Daugėlaičių žuvo Gracijonas Sakalauskas, Lietuvos kariuomenės savanoris. Gimė 1900 m. spalio 20 d. Liaudiškiuose.

―  100 m., kai (1919) mūšyje prie Daugėlaičių žuvo Jonas Jaraminas, Lietuvos kariuomenės savanoris. Gimė 1901 m. vasario 23 d. Birjočiuose.

18 d.

―  90 m., kai (1929) Žironuose gimė Adomas Mačiulis, chemikas, fizinių ir cheminių mokslų daktaras. Mirė 1995 m. vasario 11 d. Kaune.

22 d.

―  125 m., kai (1894) Prastavoniuose gimė Petras Masiulis, inžinierius, radiotechnikas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas. Mirė 1957 m. balandžio 20 d. Kaune.

24 d.

―  95 m., kai (1924) Šeduvoje gimė Stasė Dzenuškaitė-Svirskienė, pedagogė, poetė, socialinių mokslų daktarė.

26 d.

―  140 m., kai (1879) Baisogaloje gimė Marijonas Juozapas Vladislovas Komaras, Baisogalos dvaro savininkas, vienas iš pažangiausių Lietuvos ūkininkų, visuomenės veikėjas. Mirė 1941 m. lapkričio 16 d. Karlage, Karagandos sr.

27 d.

―  90 m., kai (1929) Šiluvoje, Raseinių r., mirė Matas Miežinis, kunigas, lietuvybės puoselėtojas, švietėjas, spaudos bendradarbis. Gimė 1851 m. rugsėjo 23 d. Juodžiuose.

―  80 m., kai (1939) Kudinuose mirė Ona Jurgauskaitė, knygnešė. Gimė 1861 m. balandžio 12 d. Kudinuose.

30 d.

―  70 m., kai (1949) Vabaliuose gimė Alfonsas Petraitis, laivų inžinierius.

 

LAPKRITIS

 

2 d.

―  60 m., kai (1959) Alksniupiuose gimė Rimantas Driežis, lėlių teatro Lėlė režisierius ir dailininkas.

12 d.

―  100 m., kai (1919) Maneituose gimė ir 30 m., kai 1989 m. kovo 18 d. Vilniuje mirė Alfonsas Pranskėtis, aviamodelistas konstruktorius.

14 d.

―  65 m., kai (1954) Radviliškyje gimė Arūnas Komka, docentas, mokslų daktaras.

29 d.

―  95 m., kai (1924) Palonuose gimė Kazimieras Vytautas Balčiūnas, inžinierius architektas. Mirė 1978 m. lapkričio 27 d. Vilniuje.

 

GRUODIS

 

2 d.

―  95 m., kai (1924) Paliečiuose, Pakruojo r., gimė Elena Šveistienė, agronomė, agrarinių mokslų daktarė, dirbo LSMU Gyvulininkystės institute Baisogaloje.

5 d.

―  120 m., kai (1899) Bružiuose gimė ir 30 m., kai 1989 m. rugpjūčio 6 d. Geteborge, Švedijoje, mirė Juozas Narakas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas.

―  10 m., kai (2009) Baisogaloje mirė Stasys Gentvilas, veterinarijos specialistas, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys. Gimė 1918 m. balandžio 4 d. Šilėnuose, Klaipėdos r.

9 d.

―  90 m., kai (1929) Kubiliūnuose, Pasvalio r., gimė Vladas Skuja, kontrabosininkas, muzikos mokytojas, chorvedys. Mirė 2018 m. kovo 4 d. Baisogaloje.

―  80 m., kai (1939) Brukline, JAV, mirė Silvestras Remeika, kunigas. Gimė 1883 m. birželio 15 d. Šiaulėnuose.

18 d.

―  105 m., kai (1914) Šiaulėnuose gimė Jonas Masiulis, karo lakūnas, aviacijos jaunesnysis puskarininkis. Mirė 1937 m. spalio 16 d.

19 d.

―  175 m., kai (1844) Virikauskuose gimė ir 85 m., kai 1934 m. lapkričio 16 d. Pienionių dvare, Anykščių r., mirė Petras Legeckas, kunigas, literatas, leidėjas, vertėjas.

―  30 m., kai (1989) Notingeme, D. Britanijoje, mirė Stasys Kuzminskas, ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras. Gimė 1901 m. sausio 21 d. Šaukote.

25 d.

―  80 m., kai (1939) Radviliškyje gimė Romualdas Konstantinas Dobrovolskis, gydytojas rentgenologas, medicinos mokslų daktaras.

31 d.

―  150 m., kai (1869) Šniukoniuose gimė Kazimieras Pranckietis, kunigas, dekanas. Mirė 1955 m. spalio 31 d. Kėdainiuose.

 

KITOS SUKAKTYS

 

―  135 m., kai (1884) Paryžiuje, Prancūzijoje, mirė Adomas Bitė (Bitis), 1863 m. sukilimo dalyvis, sukilėlių būrio vadas. Gimė 1827 m. Belazariškiuose.

―  130 m., kai (1889) Paberžiuose gimė Vladas Brazauskas, Pašušvio valsčiaus viršaitis. Mirė 1965 m. Kaune.

―  125 m., kai (1894) Kaune gimė Romualdas Petkevičius, geležinkelininkas, išminavęs Radviliškio geležinkelio įmonių teritoriją ir išgelbėjęs miestą nuo sunaikinimo ir sugriovimo. Mirė 1980 m. sausio 9 d. Šeduvoje.

―  120 m., kai (1899) Kupsčiuose, Raseinių r., gimė Bronius Kuprys, muzikos mokytojas, vargonininkas. Mirė 1988 m. lapkričio 13 d. Radviliškyje.

―  110 m., kai (1909) Radviliškyje gimė ir 70 m., kai 1949 m. gegužės 2 d. Daušiškėse, Šiaulių r., mirė Pranė Jankutė, pedagogė.

―  105 m., kai (1914) Lipniškėse, Švenčionių r., mirė Jonas Misius, režisierius, dramaturgas. Gimė 1882 m. Radviliškyje.

―  520 m., kai (1499) įkurtas Pakiršinio miestelis.

―  480 m., kai (1539) pastatyta pirmoji Baisogalos bažnyčia ir pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Baisogalos miestelis.

―  465 m., kai (1554) paminėtas Grinkiškio miestelis ir dvaras.

―  465 m., kai (1554) pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas Alksniupių kraštas.

―  370 m., kai (1649) pastatyta Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia.

―  365 m., kai (1654) Šeduva gavo Magdeburgo teises, suteiktas herbas.

―  295 m., kai (1724) jau žinomas Šaukoto miestelis, turėjęs turgaus ir prekymečių privilegijų.

―  215 m., kai (1804) pastatyta Dambavos Dievo Apvaizdos bažnyčia.

―  190 m., kai (1829) pastatyta Dapšionių Dievo Apvaizdos bažnyčia.

―  190 m., kai (1829) ėmė kurtis Sidabravo miestelis, pastatyta Švč. Trejybės bažnyčia.

―  140 m., kai (1879) pastatytas Voskonių kaimo vėjo malūnas.

―  135 m., kai (1884) pastatytas Kleboniškių kaimo vėjo malūnas.

―  115 m., kai (1904) įkurta Radviliškio gaisrinė.

―  100 m., kai (1919) Lietuvos kariuomenė iškovojo pergalę mūšiuose su bermontininkais prie Radviliškio.

―  100 m., kai (1919) įkurta Radviliškio progimnazija, kuri 1942 m. gavo gimnazijos vardą ir teises.

―  95 m., kai (1924) Radviliškiui suteiktos miesto teisės, pirmuoju burmistru išrinktas Juozas Mažulis.

―  95 m., kai (1924) Radviliškyje pastatytas stiklo fabrikas.

―  85 m., kai (1934) Radviliškyje pastatyti Šaulių sąjungos rūmai.

―  80 m., kai (1939) pastatyta Palonų Dievo Apvaizdos bažnyčia.

―  80 m., kai (1939) įkurta Grinkiškio Jono Poderio vidurinė mokykla, kuri 2014 m. tapo gimnazija.

―  70 m., kai (1949) įkurti Šeduvos kultūros namai.

―  70 m., kai (1949) įsteigtos Aukštelkų, Pavartyčių, Sidabravo ir Šaukoto bibliotekos.

―  70 m., kai (1949) Minaičių kaime įvyko visos Lietuvos partizanų apygardų atstovų suvažiavimas. Pasirašyta Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracija.

―  60 m., kai (1959) įkurtas Šeduvos kraštotyros muziejus.

―  60 m., kai (1959) Raudondvario dvare įkurtas Šeduvos žemės ūkio technikumas.

―  55 m., kai (1964) įkurti Sidabravo ir Šaukoto kultūros namai.

―  55 m., kai (1964) įkurta Radviliškio muzikos mokykla.

―  45 m., kai (1974) įsteigta Pociūnų biblioteka.

―  30 m., kai (1989) prie Radviliškio bažnyčios varpinės atidengta kompozicija Skausmo ir kančios kelias, skirta stalinizmo aukoms atminti.

―  30 m., kai (1989) Radviliškyje, J. Basanavičiaus gatvės gale, šalia seno legendinio malūno, minint kovų su bermontininkais 70-metį, buvo pastatytas stogastulpis ir pasodinta 70-ies ąžuolų giraitė.

―  25 m., kai (1994) patvirtintas Šeduvos herbas.

―  20 m., kai (1999) Radviliškyje pastatyta Pergalės deivės Nikės skulptūra.

―  20 m., kai (1999) patvirtinti Sidabravo ir Grinkiškio herbai.

―  20 m., kai (1999) Sidabrave pastatytas koplytstulpis rašytojui Vytautui Alantui (tikr. Jakševičiui) atminti.

―  20 m., kai (1999) susikūrė Radviliškio kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas Patrepsėlis.

―  15 m., kai (2004) įsteigtas Radviliškio rajono savivaldybės suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo centras.

―  15 m., kai (2004) patvirtintas Šaukoto herbas.