2012 metai

SAUSIS

 1 d.

– 85 m., kai (1927) Vabalių k. gimė Jonas Linkevičius, literatūros kritikas, pedagogas, redaktorius, humanitarinių mokslų daktaras.

– 80 m., kai (1932) Dapšionių k. gimė Zenonas Rulis, istorikas.

2 d.

– 90 m., kai (1922) Radviliškyje gimė Vladas Vyšniūnas, prozininkas, memuaristas. Mirė 1998 m. gegužės 10 d. Klaipėdoje.

– 85 m., kai (1927) Kemėrų k. gimė Vaclovas Putinas, inžinierius architektas.

– 80 m., kai (1932) Juodupių k. gimė Algis Vladas Gapšys, inžinierius mechanikas, technologijos mokslų daktaras.

3 d.

– 95 m., kai (1917) Praščiūnuose gimė Janina Stanionienė, gydytoja stomatologė, medicinos mokslų daktarė.

14 d.

– 35 m., kai (1977) mirė Antanas Tulys, vaistininkas, dramaturgas, prozininkas. Gimė 1898 m. balandžio 6 d. Šeduvoje.

– 10 m., kai (2002) mirė Jonas Girdžiūnas, mokytojas. Gimė 1909 m. liepos 23 d. Kleboniškių k.

15 d.

– 90 m., kai (1922) Šiaulėnuose gimė Aldona Ragauskaitė-Kuliukienė, dainininkė, režisierė.

– 35 m., kai (1977) mirė Jonas Buračas, dailininkas. Gimė 1898 m. liepos 8 d. Sidarių k.

16 d.

– 80 m., kai (1932) Vertimų k. gimė Stasys Budrys, dailėtyrininkas. Mirė 1970 m. lapkričio 20 d. Vilniuje.

18 d.

– 115 m., kai (1897) Sidarių k. gimė ir 40 m., kai 1972 m. liepos 28 d. Kaune mirė Balys Buračas, etnografas, kraštotyrininkas, fotografas.

30 d.

– 85 m., kai (1927) Vadaktuose gimė Petras Narbutas, gydytojas chirurgas, docentas. Mirė 2009 m. sausio 30 d. Vilniuje.

31 d.

– 125 m., kai (1887) Baukų k. gimė Rapolas Skipitis, teisininkas, visuomenės veikėjas. Mirė 1976 m. vasario 23 d. Čikagoje, JAV.