2012 metai

VASARIS

 2 d.

– 80 m., kai (1932) Mažaičių k. gimė Anicetas Onaitis, agronomas, agrarinių mokslų daktaras. Mirė 1988 m. spalio 8 d. Akademijoje, Kėdainių r.

6 d.

– 15 m., kai (1997) mirė Vaclovas Bliznikas, matematikas, fizikos ir matematikos mokslų daktaras. Gimė 1930 m. sausio 12 d. Juodupių k.

7 d.

– 125 m., kai (1887) Kemėrų k. gimė Petras Bložė, farmacininkas. Mirė 1953 m. Irkutsko sr.

12 d.

– 80 m., kai (1932) Radviliškyje gimė Robertas Rimgaila, žurnalistas. Mirė 2008 m. spalio 21 d. Vilniuje.

13 d.

– 40 m., kai (1972) mirė Vytautas Remeika, dailininkas. Gimė 1930 m. rugsėjo 2 d. Radviliškyje.

15 d.

– 185 m., kai (1827) Grinkiškyje gimė ir 135 m., kai 1877 m. lapkričio 12 d. Varšuvoje mirė Polikarpas Girštautas (Juozapas Juzumas), gydytojas chirurgas, medicinos profesorius.

16 d.

– 115 m., kai (1897) Radviliškyje gimė Ignas Šaulys, zootechnikas.

17 d.

– 150 m., kai (1862) Radviliškyje gimė Antanas Kryžanauskas, kunigas, Žemaičių kapitulos kanauninkas. Mirė 1940 m. kovo 23 d. Plungės r.

– 80 m., kai (1932) Augmėnų k. gimė Leonas Jasiulis, dailėtyrininkas, pedagogas. Mirė 2004 m. sausio 4 d. Vilniuje.

– 50 m., kai (1962) mirė Julijonas Šakenis, kunigas. Nuo 1934 m. – Grinkiškio klebonas, vėliau – altaristas Radviliškyje. Gimė 1884 m. sausio 17 d. Biržų r.

23 d.

– 150 m., kai (1862) Baisogaloje gimė Juozas Zauka, kultūros darbuotojas, knygnešys, režisierius. Mirė 1943 m. gruodžio 3 d. Rokiškio r.

– 100 m., kai (1912) Radviliškyje gimė Kazys Daugėla, inžinierius, fotografas. Mirė 1999 m. spalio 11 d. Čikagoje, JAV.

26 d.

– 110 m., kai (1902) gimė Pranciškus Masilionis, kunigas, poetas. Nuo 1977 m. – kunigas Sidabrave ir Dapšioniuose. Mirė 1980 m. spalio 14 d. Šiauliuose, palaidotas Sidabrave.

28 d.

– 85 m., kai (1927) Stalmokų k. gimė Ona Svetikaitė-Jurgelienė, poetė, tremtinė.