2012 metai

BALANDIS

 1 d.

– 85 m., kai (1927) Januškonių k. gimė Genovaitė Žilinskaitė, dailininkė, tekstilininkė. Mirė 2004 m. vasario 14 d.

11 d.

– 115 m., kai (1897) Maralinėje gimė Janina Lašienė, gydytoja patologė anatomė, profesorė. Mirė 1993 m. liepos 9 d. Kaune.

12 d.

– 85 m., kai (1927) gimė Jonas Puodžiukynas, agronomas. Dirbo Radviliškio bandymų stotyje. Mirė 2003 m. spalio 23 d. Vilniuje.

23 d.

– 65 m., kai (1947) Strazdynės k. gimė Jurgis Kulpys, veterinarijos gydytojas, biomedicinos mokslų daktaras.

24 d.

– 85 m., kai (1927) Vaidulonių k. gimė Kęstutis Gvalda, dailininkas, grafikas. Mirė 2011 m. kovo 1 d. Vilniuje.

– 60 m., kai (1952) mirė Juozas Čepulis (Čepas), knygnešys. Gimė 1876 m. kovo 2 d. Daugėlaičių k.