2012 metai

RUGPJŪTIS

4 d.

– 100 m., kai (1912) Džiugoniuose gimė Jurgis Janušaitis, žurnalistas, visuomenės veikėjas. Mirė 2006 m. balandžio 20 d.

10 d.

– 75 m., kai (1937) gimė Laurynas Algimantas Skūpas, kalbininkas, romanistas, esperantininkas. 1959–1961 m. dirbo mokytoju Šeduvoje. Mirė 2005 m. sausio 10 d. Vilniuje.

– 60 m., kai (1952) Stalmokų k. gimė Sigitas Burneckis, grafikas, karikatūristas.

13 d.

– 35 m., kai (1977) Radviliškyje gimė Gediminas Tiškevičius-Varna, operos solistas.

15 d.

– 15 m., kai (1997) mirė Genovaitė Balčiūnienė-Abromaitytė, pedagogė, poetė. Gimė 1949 m. kovo 21 d. Šeduvoje.

16 d.

– 85 m., kai (1927) Bučiūnų k. gimė Boleslovas Kilius, ekonomistas, docentas.

17 d.

– 105 m., kai (1907) Baisogaloje gimė Vladas Niunka, filosofas, sociologas, valstybinis ir partinis veikėjas. Mirė 1983 m. gruodžio 26 d. Vilniuje.

20 d.

– 50 m., kai (1962) mirė Teofilius Matulionis, arkivyskupas. Nuo 1956 m. gyveno Šeduvoje. Gimė 1873 m. birželio 22 d. Molėtų r.

21 d.

– 55 m., kai (1957) Radviliškyje gimė Laima Sajienė, profesorė, habilituota socialinių mokslų daktarė.

24 d.

– 85 m., kai (1927) Radviliškyje gimė Stasys Jusionis, dailininkas, tapytojas.

29 d.

– 120 m., kai (1892) mirė Antanas Vienažindys, kunigas, poetas. Kunigavo Šiaulėnuose. Gimė 1841 m. rugsėjo 26 d. Rokiškio r.