2012 metai

RUGSĖJIS

2 d.

– 90 m., kai (1922) Jonaitiškiuose gimė Vladas Drupas, lėktuvų sporto meistras.

3 d.

– 25 m., kai (1987) mirė Kotryna Marijošienė-Steponaitytė, pedagogė, choreografė. Gimė 1905 m. kovo 21 d. Radviliškyje.

5 d.

– 110 m., kai (1902) Grinkiškyje gimė Jonas Juodeika, kunigas. Mirė 1969 m. spalio 11 d. Deminge, JAV.

6 d.

– 115 m., kai (1897) Raginėnų k. gimė Marta Babickienė, mokytoja, visuomenės veikėja.

8 d.

– 70 m., kai (1942) Šiaulaičių k. gimė Česlovas Mazūras, inžinierius architektas.

11 d.

– 35 m., kai (1977) mirė Vladas Juodeika, ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras, visuomenės veikėjas. Gimė 1900 m. rugpjūčio 25 d. Grinkiškyje.

17 d.

– 90 m., kai (1922) Žironų k. gimė Albertas Mockus, agronomas, agrarinių mokslų daktaras.

24 d.

– 105 m., kai (1907) gimė Pranas Gegeckas, pedagogas, poetas. Buvo Grinkiškio progimnazijos direktorius. Mirė 1984 m. gegužės 8 d. Kaune.

25 d.

– 85 m., kai (1927) Kubiliūnų k. gimė Julija Blėdytė-Stepankienė, teatro aktorė, režisierė.