2011 metai

BALANDIS

65 m., kai 1946 04 01 Juodupiuose gimė Zenius Bliznikas, radijo inžinierius konstruktorius, docentas.

40 m., kai 1971 04 04 mirė Antanas Bistrickas, statybos inžinierius, architektas, gimęs Kaulinių k.

40 m., kai 1971 04 11 mirė Stasys Valiušaitis, kunigas, kanonų teisės daktaras, gimęs Juodupių k.

150 m., kai 1861 04 12 Kudinų k. gimė Ona Jurgauskaitė, knygnešė.

20 m., kai 1991 04 17 mirė Jordanas Bakanauskas, tautodailininkas, liaudies meistras.

85 m., kai 1926 04 19 mirė Juozas Brazaitis, literatas, tautosakos rinkėjas, gydytojas, gimęs Varnionių k.

5 m., kai 2006 04 20 mirė Jurgis Janušaitis, žurnalistas, visuomenininkas, prekybininkas, gimęs Džiugoniuose.

155 m., kai 1856 04 22 Šiaulėnuose gimė ir 95 m., kai mirė Jonas Ambrozaitis (Ambrazaitis) (Šiaulių Dėdė), lietuvių visuomenės veikėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo organizatorius.

85 m., kai 1926 04 26 Vabalių k. gimė Mečislovas Jučas, istorikas, istorijos mokslų habilituotas daktaras.