2011 metai

RUGPJŪTIS

80 m., kai 1931 08 06 Pavartyčių k. gimė Petras Sakas (Skačkauskas), visuomenės veikėjas.

10 m., kai 2001 08 17 mirė Stasys Citvaras, išeivijos dainininkas, gimęs Radviliškyje.

130 m., kai 1881 08 22 gimė Konstantinas Boleckis, Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas, kilęs iš šeimos, gyvenusios Palonuose.

140 m., kai 1871 08 26 (14) Žironų k. gimė ir 50 m., kai mirė Antanas Povylius, publicistas, visuomenės veikėjas, draudžiamosios liet. spaudos platintojas.