2011 metai

RUGSĖJIS

115 m., kai 1896 09 03 gimė Petras Biržys (Pupų Dėdė), istorikas, poetas, dainininkas, dirbęs Radviliškyje.

75 m., kai 1936 09 06 Kubiliūnų k. gimė Algimantas Urba, inžinierius mechanikas, technikos mokslų habilituotas daktaras.

75 m., kai 1936 09 09 Butkių k. gimė Algimantas Jasaitis, kultūros darbuotojas, buvęs Kupiškio etnografijos muziejaus direktorius.

95 m., kai 1916 09 12 Pavartyčių k. gimė Kostas Dočkus, metalurgijos ir chemijos inžinierius, visuomenės veikėjas.

50 m., kai 1961 09 12 Radviliškyje gimė Lidija Skačkauskaitė-Kuklienė, grafikė, Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

5 m., kai 2006 09 12 mirė Laima Kūrienė, poetė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė, gimusi Šeduvoje.

170 m., kai 1841 09 14 (26) gimė Antanas Vienažindys, kunigas, poetas, kunigavęs Šiaulėnuose.

60 m., kai 1951 09 21 gimė Žilvinas Skačkauskas, poetas, vertėjas, humoreskų kūrėjas, gyvenęs Radviliškyje.

160 m., kai 1851 09 23 (10 04) Juodžių k. gimė Matas Miežinis, kunigas.

105 m., kai 1906 09 29 Valatkonių k. gimė Vladas Žeromskis, agronomas, poetas.

35 m., kai 1976 09 29 mirė Juozapas Pletkus, vyskupas, gimęs Gujėnų k.