2011 metai

SPALIS

130 m., kai 1881 10 01 gimė Antanas Marijošius, chorvedys, muzikos mokytojas, vadovavęs Radviliškio šaulių chorui.

5 m., kai 2006 10 01 mirė Bronė Katinienė, pedagogė, dirbusi Radviliškyje.

80 m., kai 1931 10 15 Kubiliūnių k. gimė Romualdas Alekna, dailėtyrininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

170 m., kai 1841 10 21 (12 02) Mankiškių k. gimė Silvestras Baltramaitis, bibliografas, etnografas.

75 m., kai 1936 10 24 Grinkiškyje gimė Rožė Stasiulevičienė, rankininkė, sporto meistrė.

45 m., kai 1966 10 25 mirė Kazimieras Pusnikas, inžinierius, gimęs Lopų k.

95 m., kai 1916 10 28 mirė Jonas Zubrys, knygnešys, gimęs Radviliškio parapijoje.