2013 metai

SAUSIS

1 d.

– 80 m., kai (1933) Valatkonių k. gimė Liucija Šulgaitė, dailininkė keramikė. Mirė 2013 m. sausio 10 d. Vilniuje.

2 d.

85 m., kai (1928) Pociūnėlių k. gimė Julija Gascevičiūtė-Zmirskienė, teatro aktorė.

– 20 m., kai (1993) mirė Karolis Mekas, archeologas, etnografas, filosofijos mokslų daktaras. Gimė 1906 m. lapkričio 13 d. Aukštelkų k.

3 d.

– 85 m., kai (1928) Ramoškiuose gimė Anatolija Beržinskaitė, istorikė.

9 d.

– 130 m., kai (1883) mirė Juozapas Silvestras Dovydaitis, kunigas, prozininkas, publicistas, pedagogas. Gimė 1826 m. sausio 12 d. Mantviliškių k.

20 d.

– 130 m., kai (1883) Šeduvoje gimė  ir 60 m.,  kai 1953 m. lapkričio 29 d. Vilyje, Šveicarijoje, mirė Jonas Augevičius, gydytojas, karinis veikėjas.

21 d.

– 75 m., kai (1938) gimė Rūta Staliliūnaitė, aktorė. Jos tėvai gyveno Pašušvyje. Mirė 2011 m. gegužės 9 d. Kaune, palaidota Pašušvyje.

– 70 m., kai (1943) Daukantų k. gimė Genovaitė Juknevičienė, choreografė.

– 25 m., kai (1988) mirė Petras Motiekaitis, inžinierius, aviamodeliuotojas, išradėjas, biologas. Gimė 1920 m. sausio 29 d. Maneitų k.

25 d.

– 115 m., kai (1898) Pakalniškių k. gimė Kazimieras Plungė, pedagogas.  Mirė 1965 m. balandžio 1 d., palaidotas Panevėžyje.

– 55 m., kai (1958) gimė Vytautas Radžvilas, filosofas, politologas, humanitarinių mokslų daktaras. Gyveno Karčemų k.

28 d.

– 85 m., kai (1928) Papušynio k. gimė Jonas Vitkus, inžinierius technologas, docentas.

29 d.

 –  5 m., kai (2008) mirė Algimantas Urba, inžinierius, habilituotas technikos mokslų daktaras.  Gimė 1936 m. rugsėjo 6 d. Kubiliūnų k.

30 d.

– 80 m., kai (1933) Kretingoje gimė Laima Burkšaitienė, docentė, etnomuzikologė. Mokėsi Radviliškyje.