2014 metai

SAUSIS

 1 d.

- 90 m., kai (1924) Miežaičiuose gimė ir 65 m., kai 1949 m. rugpjūčio 13 d. žuvo kautynėse prie Godų k. Vytautas Šniuolis (Svajūnas, Vytenis), Lietuvos laisvės kovų dalyvis, poetas.

- 75 m., kai (1939) Radviliškyje gimė Albinas Petrauskas, choro dirigentas, pedagogas,  profesorius.

2 d.

– 80 m., kai (1934) Juodupiuose gimė Adelė Zakienė, inžinierė technologė, agrarinių mokslų   daktarė.

– 55 m., kai (1959) Radviliškyje gimė Laima Janušonytė, sporto žurnalistė.

3 d.

- 70 m., kai (1944) Vilgirdaičiuose gimė Algimantas Žukas, žurnalistas. Mirė 2001 m. kovo 23 d. Vilniuje.

- 70 m., kai (1944) Aušrėnuose gimė Romualdas Bitė, lengvaatletis, treneris, sporto organizatorius.

4 d.

- 65 m., kai (1949) Pagarduviuose gimė Vladas Petravičius, dailininkas, keramikas.

- 60 m., kai (1954) Radviliškyje gimė Edmundas Gaubas, medžio drožėjas. 

- 10 m., kai (2004) Vilniuje mirė Leonas Jasiulis, dailėtyrininkas, pedagogas. Gimė 1932 m. vasario 17 d. Augmėnuose. 

6 d.

- 105 m., kai (1909) Slibinuose, Vilkaviškio r., gimė Bronė Katinienė, pedagogė. 1944–1949 m. dirbo mokytoja Radviliškyje. Mirė 2006 m. spalio 1 d. Vilniuje.

14 d.

– 75 m., kai (1939) Radviliškyje gimė Feliksas Rimkevičius, locmanas, kolekcininkas. Mirė 2010 m. birželio 27 d. Klaipėdoje.

15 d.

- 55 m., kai (1959) Salantuose, Kretingos r., mirė Antanas Simaitis, prelatas, pedagogas, bažnyčios ir visuomenės veikėjas. Gimė 1887 m. liepos 2 d. Miežaičiuose.

17 d. 

- 140 m., kai (1874) Grinkiškyje gimė Jonas Gregorauskas, scenografas. Mirė 1946 m. Kaune.

- 130 m., kai (1884) Veleniškiuose, Biržų r., gimė Julijonas Šakenis, kunigas. Nuo 1934 m. - Grinkiškio klebonas, vėliau - altaristas Radviliškyje. Mirė 1962 m. vasario 17 d. Radviliškyje.

20 d. 

- 120 m., kai (1894) Komariškiuose gimė Juozas Šarauskas, pulkininkas. Mirė 1941 m. birželio 22 d. Červenėje, Gudijoje.

28 d. 

- 80 m., kai (1934) Valinėje gimė Vytautas Barauskas, poetas, žurnalistas, redaktorius.

30 d.

- 5 m., kai (2009) Vilniuje mirė Petras Narbutas, gydytojas chirurgas, docentas, mokslų daktaras. Gimė 1927 m. sausio 30 d. Vadaktuose.