2014 metai

KOVAS

1 d.

- 330 m., kai (1684) Šeduvos apylinkėje, prie Šakos upės, gimė Jonas Pašakauskis (Pošakovskis, Poszakowski), istorikas, kalendorių rengėjas, literatas. Mirė 1757 m. birželio 3 d. Nesvyžiuje, Baltarusijoje.

- 80 m., kai (1934) Augmėnuose gimė Vincas Kisarauskas, tapytojas, grafikas, scenografas. Mirė 1988 m. spalio 27 d. Niujorke, JAV.

3 d.

- 75 m., kai (1939) Vertimuose gimė Algirdas Budrys, klarnetininkas, meno veikėjas, profesorius.

5 d.

- 105 m., kai (1909) Paežeriuose gimė Izidorius Jonaitis, inžinierius architektas, Australijos lietuvių visuomenės veikėjas. Mirė 1995 m. birželio 7 d. Sidnėjuje, Australijoje.

6 d. 

- 55 m., kai (1959) Radviliškyje gimė Irena Bakanauskienė, profesorė, socialinių mokslų daktarė.

7 d.

- 150 m., kai (1864) Prastavoniuose gimė Juozas Masiulis, knygnešys. Mirė 1940 m. kovo 26 d. Panevėžyje.

10 d.

- 65 m., kai (1949) Radviliškyje gimė Irena Valikonytė, istorikė, profesorė, humanitarinių mokslų daktarė.

13 d.

- 85 m., kai (1929) Radviliškyje gimė Ina Kristina Nenortienė-Šimėnaitė, gydytoja, menininkė.

16 d.

- 85 m., kai (1929) Laboje gimė Vytautas Šenauskas, kraštotyrininkas, muziejininkas. Mirė 2007 m. lapkričio 27 d., palaidotas Dambavoje.

17 d.

- 135 m., kai (1879) Paberžėliuose gimė Kazimieras Vasiliauskas, inžinierius, profesorius. Mirė 1957 m. lapkričio 24 d. Kaune.

20 d.

- 140 m., kai (1874) Trakuose, Pašušvio vlsč., gimė Jonas Pakatinskas (Pakatiliukas), knygnešys. Mirė po 1936 m.

- 85 m., kai (1929) Mikailiškiuose gimė Petras Brazauskas, inžinierius, tautodailininkas, fotografas. 

21 d.

- 65 m., kai (1949) Šeduvoje gimė Genovaitė Balčiūnienė-Abromaitytė, pedagogė, poetė. Mirė 1997 m. rugpjūčio 15 d. Utenoje.

23 d.

- 125 m., kai (1889) Baisogaloje gimė Vladas Dutkevičius, vargonininkas, chorvedys, mokytojas, knygnešys. Mirė 1945 m. sausio 8 d. Šiauliuose. 

- 120 m., kai (1894) Radviliškyje gimė ir 40 m., kai 1974 m. kovo 7 d. Svėdasuose, Anykščių r.,  mirė Petras Rauda-Špeil, kunigas, garbės kanauninkas.

28 d.

- 65 m., kai (1949) Baisogaloje gimė Virginijus Tamošiūnas, inžinierius statybininkas.

30 d.

- 45 m., kai (1969) La Porte, JAV, mirė Vaclovas Senkevičius, literatas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Gimė 1896 m. gegužės 23 d. Piepaliuose. 

31 d.

- 90 m., kai (1924) Šiaulėnuose gimė Aurelija Ragauskaitė, aktorė, režisierė.