2014 metai

SPALIS

2 d.

- 75 m., kai (1939) Jankūnuose gimė Vigintas Stepas Domkus, biologijos mokslų daktaras.

6 d.

- 85 m., kai (1929) Kelmėje gimė ir 15 m., kai 1999 m. gruodžio 14 d. Baisogaloje mirė Juozas Šveistys, zootechnikas, habilituotas agrarinių mokslų daktaras.

15 d.

- 95 m., kai (1919) žuvo mūšyje prie Daugėlaičių Jonas Jaraminas, Lietuvos kariuomenės savanoris. Gimė 1901 m. vasario 23 d. Birjočiuose. 

- 95 m., kai (1919) žuvo mūšyje prie Daugėlaičių Gracijonas Sakalauskas, Lietuvos kariuomenės savanoris. Gimė 1900 m. spalio 20 d. Liaudiškiuose.

18 d.

- 85 m., kai (1929) Žironuose gimė Adomas Mačiulis, chemikas, mokslų daktaras. Mirė 1995 m. vasario 11 d. Kaune.

24 d.

- 90 m., kai (1924) Šeduvoje gimė Stasė Dzenuškaitė-Svirskienė, pedagogė, poetė, socialinių mokslų daktarė.

27 d. 

- 75 m., kai (1939) Kudinuose mirė Ona Jurgauskaitė, knygnešė. Gimė 1861 m. balandžio 12 d. Kudinuose.

30 d.

- 65 m., kai (1949) Vabaliuose gimė Alfonsas Petraitis, laivų inžinierius.