Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir filialuose saugomų kraštotyros darbų sąrašas

BIBLIOTEKOS

Acokavų bibliotekos metraštis: 2004–2007 [rankraštis]. Parengė L. Trigarceva. Acokavai, 2008.

Akimirkos iš bibliotekos renginių [nuotraukų albumas]. Parengė J. Liutkevičienė. Aukštelkai.

Alksniupių bibliotekos metraštis: 2000–2005 [rankraštis]. Parengė A. Šereivienė. Alksniupiai, 2006.

Aukštelkų bibliotekos fondų istorija: 1946–1990 [rankraštis]. Parengė J. Liutkevičienė.  Aukštelkai, 1946–1991.

Aukštelkų bibliotekos metraštis: 1946–2003 [rankraštis]. Parengė J. Liutkevičienė. Aukštelkai, 1946–2003.

Baisogalos bibliotekos istorija: 1990–2000 [rankraštis]. Parengė A. Žižniauskienė, E. Pužauskienė. Baisogala, 2000.

Baisogalos bibliotekos metraštis: 1978–1983 [rankraštis]. Parengė E. Pužauskienė. Baisogala, 1984.

Baisogalos bibliotekos istorija: 2001‒2010 [rankraštis]. Parengė A. Žižniauskienė. Baisogala, 2015.

Beinoravos bibliotekos metraštis: 2001–2003 [rankraštis]. Parengė R. Venckūnaitė. Beinorava, 2004.

Beinoravos bibliotekos metraštis: 2013 [rankraštis]. Parengė R. Lukoševičiūtė. Beinorava, 2015.

Beinoravos bibliotekos metraštis: 2014 [rankraštis]. Parengė R. Lukoševičiūtė. Beinorava, 2016.

Beinoriškio bibliotekos kronika: 1970–1984 [rankraštis]. Parengė S. Daukšienė. Beinoriškis, 1970–1984.

Butėnų bibliotekos metraštis: 2004 [rankraštis].  Parengė V. Turčinskienė. Butėnai, 2005.

Daugėlaičių bibliotekos metraštis: 2003 [rankraštis].  Parengė N. Mėžinienė. Daugėlaičiai, 2004.

Daugėlaičių bibliotekos metraštis: 2011 [rankraštis]. Parengė N. Mėžinienė. Daugėlaičiai,  2013.

Ekslibris – knygos ženklas: renginio medžiaga [rankraštis]. Parengė Radviliškio centrinės bibliotekos Bibliografijos skyriaus vedėja A. Geštautienė. Radviliškis, 1987.

Fotografijos mena: Sidabravo bibliotekos renginiai 1990–2000 [nuotraukų albumas].  Parengė  N. Snockienė. Sidabravas, 1990–2000.

Gražionių bibliotekos metraštis: 2000–2007 [rankraštis]. Parengė O. Bartkevičienė. Gražioniai, 2000–2007.

Grinkiškio bibliotekos fondų istorija [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė. Grinkiškis, 1990.

Grinkiškio bibliotekos istorija: 2000–2004 [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė. Grinkiškis, 2005.

Grinkiškio bibliotekos metraštis: 1967–1983 [rankraštis]. Parengė S. Zajančkauskienė. Grinkiškis, 1984.

Grinkiškio bibliotekos metraštis: 1984–1999 [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė, D. Dauknienė. Grinkiškis, 2005.

Grinkiškio bibliotekos metraštis: 2005–2007 [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė. Grinkiškis, 2007.

Istorija apie pastatą Šeduvoje, Kėdainių gatvėje nr. 6 [rankraštis]. Parengė R. Juknienė. Šeduva, 2001.

Kai praeitis prabyla: atsiminimai apie Radviliškio viešosios bibliotekos pastatą [rankraštis]. Parengė P. Kazlauskaitė, D. Paulauskienė.  Radviliškis, 2005.

Kairėnų bibliotekos metraštis: 1983–2003 [rankraštis]. Parengė G. Jurevičienė. Kairėnai, 2004.

Kutiškių bibliotekos metraštis: 1997–2007 [rankraštis]. Parengė A. Čepaitienė. Kutiškiai, 1998‒2008.

Kutiškių bibliotekos metraštis: 2012‒2014 [rankraštis]. Parengė A. Čepaitienė. Kutiškiai, 2015.

Kutiškių bibliotekos metraštis: 2010–2011 [rankraštis]. Parengė A. Čepaitienė. Kutiškiai, 2012.

Linkaičių bibliotekos metraštis: 1995–2000 [rankraštis]. Parengė R. Daknienė. Linkaičiai, 2000.

Metodinis darbas Radviliškio centralizuotoje bibliotekų sistemoje [rankraštis]. Parengė J. Degimaitė-Mikolaitienė; mokslinis vad. d. Z. Grencevičienė; Vilniaus darbo raudonosios vėliavos ir tautų draugystės ordinų V. Kapsuko universitetas. Istorijos fakultetas. Bibliotekininkystės katedra. Vilnius, 1984.

Miesto filialo Nr. 1 istorija [rankraštis]. Parengė J. Šilinskienė.  Radviliškis, 2001.

Miesto filialo Nr. 1 metraštis: 2001–2005 [rankraštis]. Parengė J. Šilinskienė. Radviliškis, 2006.

Mūsų kelias: Radviliškio biblioteka 1937–2007 [rankraštis]. Parengė D. Paulauskienė; redagavo Gražina Dunauskienė. Radviliškis, 2008.

Nijolės Grigienės raižiniai ir karpiniai [rankraštis]. Parengė N. Snockienė. Sidabravas, 2000.

Pakalniškių bibliotekos metraštis: 2000–2007 [rankraštis]. Parengė R. Smailienė. Pakalniškiai, 2000–2007.

Pakalniškių bibliotekos metraštis: 2010 [rankraštis].  Parengė R. Smailienė. Pakalniškiai, 2011.

Pakalniškių bibliotekos metraštis: 2011 [rankraštis]. Parengė R. Smailienė. Pakalniškiai, 2012.

Pakiršinio kaimo bendruomenės istorija: 2003‒2010 [rankraštis]. Parengė R. Ganienė Oginskienė. Pakiršinys, 2011.

Palonų bibliotekos metraštis: 1999–2005 [rankraštis]. Parengė V. Kaupienė. Palonai, 2000–2006.

Palonų krašto ir gretimų kaimų tautosaka [rankraštis]. Parengė O. Gedžienė, R. Klimavičienė. Palonai, 2011.

Papušynio bibliotekos metraštis: 1977–1999 [rankraštis]. Parengė J. Pužaitienė. Papušynys, 1978–2000.

Paskutinė Šaukoto daraktorė Paulina Jankevičienė [rankraštis]. Parengė V. Pužaitienė. Šaukotas, 2011.

Pašušvio kultūros namai ir biblioteka: [rankraštis].  Parengė J. Klimavičienė. Pašušvys, 2012.

Pašušvio kultūros namai ir biblioteka: [rankraštis]. Parengė J. Klimavičienė. Pašušvys, 2012.

Pavartyčių bibliotekos metraštis: 2010 [rankraštis].  Parengė A. Bertulienė. Pavartyčiai, 2011.

Pavartyčių bibliotekos metraštis: 2011 [rankraštis]. Parengė A. Bertulienė. Pavartyčiai, 2012.

Pavartyčių bibliotekos metraštis: 2012 [rankraštis]. Parengė A. Bertulienė. Pavartyčiai, 2013.

Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties minėjimo renginiai Radviliškio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje [rankraštis].  Parengė A. Balčiauskienė.  Radviliškis, 1996–1997.

Pociūnėlių bibliotekos metraštis: 1999–2005  [rankraštis].  Parengė E. Jankūnienė. Pociūnėliai, 2006.

Poezijos pavasaris, skirtas bibliotekos 50-mečiui [renginio aprašymas]. Parengė Vida Mataitytė. Radviliškis, 1987.

Polekėlės bibliotekos istorija: 1996–2000 [rankraštis]. Parengė S. Remeikienė. Polekėlė, 2002.

Prisiminimai apie išnykusius ir nykstančius kaimus [rankraštis]. Parengė B. Stasiulaitienė. Žeimiai, 2011.

Radviliškio bibliotekoje dirbusių vadovaujančių darbuotojų atsiminimai: 1937–1975 [rankraštis]. Parengė Radviliškio centrinės bibliotekos Bibliografijos skyrius. Radviliškis, 1987.

Radviliškio centrinės bibliotekos Butėnų filialo istorija: 1987–1992 [rankraštis]. Parengė Virginija Turčinskienė.  Butėnai, 1993.

Radviliškio centrinės bibliotekos fondų istorija: 1937–1992 [rankraštis]. Parengė B. Vaičiulienė.  Radviliškis, 1992.

Radviliškio centrinės bibliotekos istorija: 1980–1984 [rankraštis]. Parengė S. Mataitytė. Radviliškis: Radviliškio centrinė biblioteka, 1987.

Radviliškio centrinės bibliotekos metraštis: 1975–1979 [rankraštis]. Parengė P. Kazlauskaitė.  Radviliškis: Radviliškio centrinė biblioteka, 1980.

Radviliškio centrinės bibliotekos Pašušvio filialo metraštis: 1993–1994 [rankraštis]. Parengė Vitalija Rekštienė.  Pašušvys, 1995.

Radviliškio centrinės bibliotekos Raudondvario filialo metraštis: 1986–1987 [rankraštis]. Parengė D. Bagušienė.  Raudondvaris, 1988.

Radviliškio miesto filialo Nr. 1 istorija: 1982–1987 [rankraštis]. Parengė D. Butkevičiūtė. Radviliškis, 1987.

Radviliškio rajonas spaudoje 1978–1982: kraštotyros literatūros rodyklė [diplominis darbas]. Parengė Virginija Urbelytė; Vilniaus Darbo Raudonosios vėliavos ir tautų draugystės ordinų Vinco Kapsuko universitetas. Istorijos fakultetas, Bibliotekininkystės katedra; vadovė dėstytoja V. Jurkuvėnienė. – [Vilnius, 1983.

Radviliškio rajoninės vaikų bibliotekos ir Vaikų literatūros skyriaus metraštis: 1951–1984 [rankraštis]. Radviliškis, 1951–1986.

Radviliškio rajono centrinės bibliotekos Šiaulėnų filialo istorija: 1952–1987 [rankraštis]. Parengė Zita Šilinskienė. Šiaulėnai, 1988.

Radviliškio rajono kaimo ir miesto filialų istorinė apžvalga [rankraštis].  Medžiagą surinko Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos filialai; spausdino Daiva Paulauskienė. Radviliškis, 2001.

Raudondvario bibliotekos istorija: 1993–2000 [rankraštis]. Parengė D. Bagušienė. Raudondvaris, 2001.

Raudondvario bibliotekos kronika: 2003–2006 [rankraštis]. Parengė D. Bagušienė. Raudondvaris, 2007.

Raudondvario bibliotekos kronika: 2010 ̶̶ 2011 [rankraštis]. Parengė D. Bagušienė. Raudondvaris, 2012.

Raudondvario bibliotekos kronika: 2012‒2013 [rankraštis]. Parengė D. Bagušienė. Raudondvaris,  2014.

Raudondvario bibliotekos kronika: 2014‒2015 [rankraštis]. Parengė D. Bagušienė. Raudondvaris, 2016.

Sidabravo bibliotekos metraštis: 1991–2006 [rankraštis]. Parengė N. Snockienė. Sidabravas, 1992–2008.

Sidabravo bibliotekos metraštis: 2006‒2012 [rankraštis]. Parengė N. Snockienė. Sidabravas, 2013.

Skėmių bibliotekos fondų istorija: 1948–1990 [rankraštis]. Parengė E. Ragaliauskienė. Skėmiai, 1991.

Skėmių bibliotekos istorija: 1948‒1993 [rankraštis].  Parengė E. Ragaliauskienė. Skėmiai, 2016.

Skėmių bibliotekos metraštis: 1952–1980 [rankraštis]. Parengė V. Smolenskaitė, E. Ragaliauskienė. Skėmiai, 1981.

Skėmių bibliotekos metraštis: 2002–2006 [rankraštis]. Parengė E. Ragaliauskienė. Skėmiai, 2007.

Sustabdytos akimirkos: 1987–1997 [nuotraukų albumas]. Parengė V. Marcinkienė. Radviliškis: Radviliškio viešoji biblioteka, 1997.

Šeduvos bibliotekos metraštis: 2000–2004 [rankraštis]. Parengė R. Juknienė. Šeduva, 2005.

Šeduvos bibliotekos metraštis: 2010‒2014. [rankraštis]. Parengė R. Juknienė. Šeduva, 2017.

Tyrulių bibliotekos istorija: 1953–1990 [rankraštis]. Parengė M. Jablonskienė. Tyruliai, 2000.

Tyrulių miestelio apybraiža [rankraštis]. Parengė M. Jablonskienė. Tyruliai, 2011.

Vadaktų bibliotekos istorija: 1985–2003 [rankraštis]. Parengė R. Klimavičienė. Vadaktai, 2004.

Vainiūnų bibliotekos metraštis: 1980–1987 [rankraštis]. Parengė R. Levickienė. Vainiūnai, 1987.

Vainiūnų bibliotekos metraštis: 2003 [rankraštis]. Parengė R. Ganienė-Oginskienė. Vainiūnai, 2003.

Vėriškių bibliotekos kronika: 2008‒2009 [rankraštis]. Parengė E. Demereckienė. Vėriškiai, 2011.

Žeimių bibliotekos metraštis: 1979–2005 [rankraštis]. Parengė B. Stasiulaitienė. Žeimiai, 1980–2006.