Kraštotyros darbai

BIBLIOTEKOS

Acokavų bibliotekos metraštis 2004–2007: [rankraštis]. Parengė L. Trigarceva. Acokavai, 2008.

Akimirkos iš bibliotekos renginių: [nuotraukų albumas]. Parengė J. Liutkevičienė. Aukštelkai.

Alksniupių bibliotekos metraštis 2000–2005: [rankraštis]. Parengė A. Šereivienė. Alksniupiai, 2006.

Alksniupių bibliotekos metraštis 2012–2016: [rankraštis]. Parengė A. Šereivienė. Alksniupiai, 2017.

Aukštelkų bibliotekos fondų istorija 1946–1990: [rankraštis]. Parengė J. Liutkevičienė.  Aukštelkai, 1946–1991.

Aukštelkų bibliotekos metraštis 1946–2003: [rankraštis]. Parengė J. Liutkevičienė. Aukštelkai, 1946–2003.

Baisogalos bibliotekos istorija 1990–2000: [rankraštis]. Parengė A. Žižniauskienė, E. Pužauskienė. Baisogala, 2000.

Baisogalos bibliotekos metraštis 1978–1983: [rankraštis]. Parengė E. Pužauskienė. Baisogala, 1984.

Baisogalos bibliotekos istorija 2001‒2010: [rankraštis]. Parengė A. Žižniauskienė. Baisogala, 2015.

Beinoravos bibliotekos metraštis 2001–2003: [rankraštis]. Parengė R. Venckūnaitė. Beinorava, 2004.

Beinoravos bibliotekos metraštis 2013: [rankraštis]. Parengė R. Lukoševičiūtė. Beinorava, 2015.

Beinoravos bibliotekos metraštis 2014: [rankraštis]. Parengė R. Lukoševičiūtė. Beinorava, 2016.

Beinoravos bibliotekos metraštis 2016–2017: [rankraštis]. Parengė R. Lukoševičiūtė. Beinorava, 2018.

Butėnų bibliotekos metraštis 2004: [rankraštis].  Parengė V. Turčinskienė. Butėnai, 2005.

Daugėlaičių bibliotekos metraštis 2003: [rankraštis].  Parengė N. Mėžinienė. Daugėlaičiai, 2004.

Daugėlaičių bibliotekos metraštis 2011: [rankraštis]. Parengė N. Mėžinienė. Daugėlaičiai,  2013.

Daugėlaičių bibliotekos metraštis 2011–2014: [rankraštis]. Parengė N. Mėžinienė. Daugėlaičiai, 2017.

Daugėlaičių bibliotekos metraštis 2015–2016; [rankraštis]. Parengė Nijolė Mėžinienė, 2019.

Ekslibris – knygos ženklas: [renginio medžiaga]: [rankraštis]. Parengė Radviliškio centrinės bibliotekos Bibliografijos skyriaus vedėja A. Geštautienė. Radviliškis, 1987.

Fotografijos mena: Sidabravo bibliotekos renginiai 1990–2000: [nuotraukų albumas].  Parengė  N. Snockienė. Sidabravas, 1990–2000.

Gražionių bibliotekos metraštis 2000–2007: [rankraštis]. Parengė O. Bartkevičienė. Gražioniai, 2000–2007.

Grinkiškio bibliotekos fondų istorija: [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė. Grinkiškis, 1990.

Grinkiškio bibliotekos istorija 2000–2004: [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė. Grinkiškis, 2005.

Grinkiškio bibliotekos metraštis 2005–2007: [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė. Grinkiškis, 2007.

Grinkiškio bibliotekos metraštis 2011–2017: [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė. Grinkiškis, 2017.

Kairėnų bibliotekos istorija  2013–2017: [rankraštis]. Parengė G. Jurevičienė. Kairėnai, 2018.

Kairėnų bibliotekos metraštis 1983–2003: [rankraštis]. Parengė G. Jurevičienė. Kairėnai, 2004.

Kutiškių bibliotekos metraštis 1997–2007: [rankraštis]. Parengė A. Čepaitienė. Kutiškiai, 1998‒2008.

Kutiškių bibliotekos metraštis 2012‒2014: [rankraštis]. Parengė A. Čepaitienė. Kutiškiai, 2015.

Kutiškių bibliotekos metraštis 2010–2011: [rankraštis]. Parengė A. Čepaitienė. Kutiškiai, 2012.

Linkaičių bibliotekos metraštis 1995–2000: [rankraštis]. Parengė R. Daknienė. Linkaičiai, 2000.

Miesto filialo Nr. 1 istorija: [rankraštis]. Parengė J. Šilinskienė.  Radviliškis, 2001.

Miesto filialo Nr. 1 metraštis 2001–2005: [rankraštis]. Parengė J. Šilinskienė. Radviliškis, 2006.

Pakalniškių bibliotekos metraštis 2000–2007: [rankraštis]. Parengė R. Smailienė. Pakalniškiai, 2000–2007.

Pakalniškių bibliotekos metraštis 2010: [rankraštis].  Parengė R. Smailienė. Pakalniškiai, 2011.

Pakalniškių bibliotekos metraštis 2011: [rankraštis]. Parengė R. Smailienė. Pakalniškiai, 2012.

Pakalniškių bibliotekos metraštis 2015: [rankraštis]. Parengė. R. Smailienė. Pakalniškiai, 2018.

Pakalniškių bibliotekos metraštis 2016: [rankraštis]. Parengė R. Smailienė. Pakalniškiai, 2018.

Pakalniškių bibliotekos metraštis 2017: [rankraštis]. Parengė R. Smailienė. Pakalniškiai, 2018.

Pakalniškių bibliotekos metraštis 2018: [rankraštis]. Parengė Ramutė Smailienė, 2019.

Palonų bibliotekos metraštis 1999–2005: [rankraštis]. Parengė V. Kaupienė. Palonai, 2000–2006.

Palonų bibliotekos metraštis 2010–2015: [rankraštis]. Parengė R. Klimavičienė. Palonai, 2017.

Papušynio bibliotekos metraštis 1977–1999: [rankraštis]. Parengė J. Pužaitienė. Papušynys, 1978–2000.

Pašušvio kultūros namai ir biblioteka: [rankraštis].  Parengė J. Klimavičienė. Pašušvys, 2012.

Pavartyčių bibliotekos metraštis 2010: [rankraštis].  Parengė A. Bertulienė. Pavartyčiai, 2011.

Pavartyčių bibliotekos metraštis 2011: [rankraštis]. Parengė A. Bertulienė. Pavartyčiai, 2012.

Pavartyčių bibliotekos metraštis 2012: [rankraštis]. Parengė A. Bertulienė. Pavartyčiai, 2013.

Pavartyčių bibliotekos metraštis 2017: [rankraštis]. Parengė A. Bertulienė. Pavartyčiai, 2018.

Pavartyčių bibliotekos metraštis 2018: [rankraštis]. Parengė A. Bertulienė. Pavartyčiai, 2019.

Pociūnėlių bibliotekos istorija 2011–2015: [rankraštis]. Parengė E. Jankūnienė. Pociūnėliai, 2017.

Pociūnėlių bibliotekos metraštis 1999–2005:  [rankraštis].  Parengė E. Jankūnienė. Pociūnėliai, 2006.

Polekėlės bibliotekos istorija 1996–2000: [rankraštis]. Parengė S. Remeikienė. Polekėlė, 2002.

Radviliškio bibliotekoje dirbusių vadovaujančių darbuotojų atsiminimai 1937–1975: [rankraštis]. Parengė Radviliškio centrinės bibliotekos Bibliografijos skyrius. Radviliškis, 1987.

Radviliškio centrinės bibliotekos Butėnų filialo istorija 1987–1992: [rankraštis]. Parengė V. Turčinskienė.  Butėnai, 1993.

Radviliškio centrinės bibliotekos fondų istorija 1937–1992: [rankraštis]. Parengė B. Vaičiulienė. Radviliškis, 1992.

Radviliškio centrinės bibliotekos istorija 1980–1984: [rankraštis]. Parengė S. Mataitytė. Radviliškis: Radviliškio centrinė biblioteka, 1987.

Radviliškio centrinės bibliotekos metraštis 1975–1979: [rankraštis]. Parengė P. Kazlauskaitė. Radviliškis: Radviliškio centrinė biblioteka, 1980.

Radviliškio centrinės bibliotekos Pašušvio filialo metraštis 1993–1994: [rankraštis]. Parengė V. Rekštienė.  Pašušvys, 1995.

Radviliškio centrinės bibliotekos Raudondvario filialo metraštis 1986–1987: [rankraštis]. Parengė D. Bagušienė. Raudondvaris, 1988.

Radviliškio miesto filialo Nr. 1 istorija 1982–1987: [rankraštis]. Parengė D. Butkevičiūtė. Radviliškis, 1987.

Radviliškio rajoninės vaikų bibliotekos ir Vaikų literatūros skyriaus metraštis 1951–1984: [rankraštis]. Radviliškis, 1951–1986.

Radviliškio rajono centrinės bibliotekos Šiaulėnų filialo istorija 1952–1987: [rankraštis]. Parengė Z. Šilinskienė. Šiaulėnai, 1988.

Raudondvario bibliotekos istorija 1993–2000: [rankraštis]. Parengė D. Bagušienė. Raudondvaris, 2001.

Raudondvario bibliotekos kronika 2003–2006: [rankraštis]. Parengė D. Bagušienė. Raudondvaris, 2007.

Raudondvario bibliotekos kronika 2010 ̶̶ 2011: [rankraštis]. Parengė D. Bagušienė. Raudondvaris, 2012.

Raudondvario bibliotekos kronika 2012‒2013: [rankraštis]. Parengė D. Bagušienė. Raudondvaris, 2014.

Raudondvario bibliotekos kronika 2014‒2015: [rankraštis]. Parengė D. Bagušienė. Raudondvaris, 2016.

Raudondvario bibliotekos kronika 2016–2017: [rankraštis]. Parengė D. Bagušienė. Raudondvaris, 2018.

Sidabravo bibliotekos metraštis 1991–2006: [rankraštis]. Parengė N. Snockienė. Sidabravas, 1992–2008.

Sidabravo bibliotekos metraštis 2006‒2012: [rankraštis]. Parengė N. Snockienė. Sidabravas, 2013.

Skėmių bibliotekos fondų istorija 1948–1990:  [rankraštis]. Parengė E. Ragaliauskienė. Skėmiai, 1991.

Skėmių bibliotekos istorija 1948‒1993:  [rankraštis].  Parengė E. Ragaliauskienė. Skėmiai, 2016.

Skėmių bibliotekos metraštis 1952–1980: [rankraštis]. Parengė V. Smolenskaitė, E. Ragaliauskienė. Skėmiai, 1981.

Skėmių bibliotekos metraštis 2002–2006:  [rankraštis]. Parengė E. Ragaliauskienė. Skėmiai, 2007.

Skėmių bibliotekos metraštis 2002–2015:  [rankraštis]. Parengė E. Ragaliauskienė. Skėmiai, 2017.

Skėmių bibliotekos metraštis 2017: [rankraštis]. Parengė Elytė Ragaliauskienė, 2019.

Skėmių bibliotekos metraštis 2018: [rankraštis]. Parengė Elytė Ragaliauskienė, 2019.

Sustabdytos akimirkos 1987–1997: [nuotraukų albumas]. Parengė V. Marcinkienė. Radviliškis: Radviliškio viešoji biblioteka, 1997.

Šaukoto bibliotekos istorija 2004–2014: [rankraštis]. Parengė V. Pužaitienė. Šaukotas, 2018.

Šeduvos bibliotekos metraštis 2000–2004: [rankraštis]. Parengė R. Juknienė. Šeduva, 2005.

Šeduvos bibliotekos metraštis 2010‒2014:  [rankraštis]. Parengė R. Juknienė. Šeduva, 2017.

Šiaulėnų bibliotekos metraštis 2014–2018: [rankraštis]Parengė Almutė Petrylienė, 2019.

Tyrulių bibliotekos istorija 1953–1990:  [rankraštis]. Parengė M. Jablonskienė. Tyruliai, 2000.

Vadaktų bibliotekos istorija 1985–2003: [rankraštis]. Parengė R. Klimavičienė. Vadaktai, 2004.

Vainiūnų bibliotekos metraštis 1980–1987: [rankraštis]. Parengė R. Levickienė. Vainiūnai, 1987.

Vainiūnų bibliotekos metraštis 2003: [rankraštis]. Parengė R. Ganienė Oginskienė. Vainiūnai, 2003.

Vėriškių bibliotekos kronika 2008‒2009: [rankraštis]. Parengė E. Demereckienė. Vėriškiai, 2011.

Žeimių bibliotekos metraštis 1979–2005: [rankraštis]. Parengė B. Stasiulaitienė. Žeimiai, 1980–2006.

Žeimių bibliotekos metraštis 2011–2015: [rankraštis]. Parengė B. Stasiulaitienė. Žeimiai, 2017.

Žeimių bibliotekos metraštis 2016–2017: [rankraštis]. Parengė B. Stasiulaitienė, Žeimiai, 2018.