KRAŠTIEČIAI

Aš ‒ žemės paukštis: apie literatą Aleksą Navicką: [rankraštis]. Parengė A. Bertulienė. Pavartyčiai, 2011.

Baisogalos krašto šviesuolio Vlado Žeromskio prisiminimai: [rankraštis]. Parengė A. Žižniauskienė. Baisogala, 2001.

Beinoravoje 1858-1886 metais gimę vaikai: [rankraštis]. Parengė R. Venckūnaitė. Beinorava, 2012.

Beinoravos kultūros namų ir bibliotekų darbuotojai: [rankraštis]. Parengė R. Venckūnaitė. Beinorava, 2012.

Dailininkė Ingrida Aukštikalnytė: [rankraštis]. Parengė R. Juknienė, A. Tamošiūnienė.

Daugėlaičių kraštotyrininkė Birutė Paškūnaitė: [rankraštis]. Informaciją surinko N. Mėžinienė. Daugėlaičiai, 2004.

Edvardas Rimkus: [rankraštis].  Parengė A. Zaturskienė. Šniūraičiai, 2011.

Gydantys ne vien vaistais: [apie Grinkiškio vaistinės darbuotojus]: [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė. Grinkiškis, 2003.

Gyvenimas ne tik sau: Aldona Valterienė: [rankraštis]. Parengė A. Tamošiūnienė, R. Juknienė. Šeduva, 2015.

Grinkiškio medicinos darbuotojai:  [rankraštis]. Parengė V. Urbonavičienė. Grinkiškis, 2003.

Ieva Plikūnienė: atsiminimai: [rankraštis]. Užrašė ir atspausdino R. Lukoševičiūtė. Beinorava, 2014.

Ignaco Linkevičiaus prisiminimai 1944‒1956: [rankraštis]. Parengė R. Juknienė. Šeduva, 2009.

Juozas Zauka: chorvedys, režisierius, knygnešys: [rankraštis]. Parengė A. Žižniauskienė. Baisogala, 2016.

Karolina Pempienė : [rankraštis]. Parengė N. Snockienė.  Sidabravas, 1999.

Lietuvą radau daug gražesnę, negu tikėjausi. Agronomas, poetas, publicistas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas Balys Gaidžiūnas: [rankraštis]. Informaciją surinko A. Žižniauskienė. Baisogala, 2015.

Mano rankdarbiai. Sidabravo gimnazijos mokytoja Regina Grybova: [rankraštis]. Informaciją surinko N. Snockienė. Sidabravas, 2016.

Menotyrininkas, poetas Romas Alekna: [rankraštis].  Parengė V. Urbonavičienė. Grinkiškis, 1992.

Mokytoja Janina Vasiliauskienė: [rankraštis]. Parengė R. Juknienė. Šeduva, 2003.

Mokytoja Vitalija Balionienė: [rankraštis]. Parengė R. Juknienė, B. Zaleckienė. Šeduva, 2005.

Nijolės Grigienės raižiniai ir karpiniai: [rankraštis]. Parengė N. Snockienė. Sidabravas, 2000.

Padangių sužavėtas: [apie Petrą Motiekaitį]: [rankraštis]. Parengė R. Smailienė. Pakalniškiai, 2011.

Paskutinė Šaukoto daraktorė Paulina Jankevičienė: [sūnaus Stanislovo Jankevičiaus prisiminimai]: [rankraštis]. Parengė V. Pužaitienė. Šaukotas, 2011.

Pedagogė Janina Vasiliauskienė: [rankraštis]. Parengė B. Zaleckienė, R. Juknienė. Šeduva, 2004.

Pedagogė, poetė, socialinių mokslų daktarė Stasė Dzenuškaitė: [rankraštis]. Parengė A. Tamošiūnienė, 2018.

Pedagogė Vitalija Balionienė: [rankraštis]. Parengė B. Zaleckienė, R. Juknienė. Šeduva, 2011.

Sidabravo krašto literatė ir pedagogė Valerija Pranculienė: [rankraštis]. Parengė N. Snockienė. Sidabravas, 2000.

Stasys Gentvilas:  [rankraštis]. Parengė A. Žižniauskienė. Baisogala, 2011.

Stasys Laumakis: [rankraštis].  Parengė N. Mėžinienė. Daugėlaičiai, 2011.

Šatrijos Ragana ir Šaukotas: [rankraštis]. Informaciją surinko V. Blužienė. Šaukotas, 2001.